اصفهان یکی از قطب‌های جهانگردی و ایرانگردی می‌باشد و هر گردشگری تمایل دارد زمان مناسبی را برای بازدید از اصفهان و دیدنی‌های آن اختصاص دهد. شهر اصفهان به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند بشر، با برخورداری از قدمت تاریخی، آثار فرهنگی و مذهبی گرانبها و یکی از ده شهر برگزیده یونسکو در قلمرو ملی و جهانی، داراي شرایط ممتازی بوده و در میان مراکز عمده سیاحتی و گردشگری کشور و جهان شناخته شده‌ است.

اصفهان یکی از قطب‌های جهانگردی و ایرانگردی می‌باشد و هر گردشگری تمایل دارد زمان مناسبی را برای بازدید از اصفهان و دیدنی‌های آن اختصاص دهد. شهر اصفهان به عنوان یکی از سرمایه‌های ارزشمند بشر، با برخورداری از قدمت تاریخی، آثار فرهنگی و مذهبی گرانبها و یکی از ده شهر برگزیده یونسکو در قلمرو ملی و جهانی، داراي شرایط ممتازی بوده و در میان مراکز عمده سیاحتی و گردشگری کشور و جهان شناخته شده‌ است. این امر باعث شده همه ساله پذیرای انبوهی از گردشگر به خصوص در ایام نوروز باشد. در این خصوص لازم است خدمت‌رساني مطلوب به گردشگران مورد‌توجه قرار گيرد. اين امر از طريق آگاهي از نظرات و شناخت نيازهاي آن‌ها و همچنين ديدگاه‌هاي ارائه‌دهندگان خدمات محقق مي‌گردد. بدين منظور نظرسنجی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران، شهروندان، اعضاء ستاد و فعالان اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته ‌است. نوع پژوهش از‌نظر هدف کاربردی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار22 spss- و در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی) و آمار استنباطی انجام شده است. در اين پژوهش نظرسنجي از گردشگران با حجم نمونه 1800 نفر انجام شده‌است. براساس نتایج حاصله، در بین ارگان‌های ارائه‌دهنده خدمات به گردشگران بالاترین رتبه میانگین (889.29) مرتبط به شهرداری می‌باشد. همچنین 1005 نفر از گردشگرانی که با خودرو شخصی به اصفهان مسافرت نموده‌اند، در برنامه گردشگری خود جاذبه‌های تاریخی را در اولویت اول خود قرار داده‌اند.

نظرسنجي از شهروندان با حجم نمونه  500 نفر صورت پذيرفته ‌است. بر اين اساس هر چه گردشگران در حفظ آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری دقت نظر بیشتری داشته‌اند، شهروندان حضور گردشگران را در راستای اهدافی چون اشتغال‌زایی، بهبود خدمات شهری و کیفیت زندگی موثرتر برآورد نموده‌اند.

اخذ نظرات فعالان بخش خصوصی نيز با حجم نمونه 200 نفر انجام شده ‌است. نتایج حاکی از آن است که از میان رسته‌های فعال مرتبط، لباس فروشی با رتبه‌بندی میانگین 118.55، کیف و کفش با رتبه‌بندی میانگین 113.76 و رسته صنایع‌دستی با رتبه‌بندی میانگین 100.00 ارزیابی بهتری درخصوص نقش ستاد در ساماندهی سفرهای نوروزی داشته‌اند. همچنين دیدگاه‌هاي اعضاي ستاد با حجم نمونه 31 نفر اخذ شده‌است. بر اين اساس از نظررتبه‌بندی نهادهای عضو ستاد هماهنگی از منظر مصاحبه‌شوندگان اولین ارگان شهرداری بوده ‌است و مهم‌ترین نقطه قوت درخصوص ستاد هماهنگی خدمات سفر به وجود اطلاع‌رسانی مطلوب و خوب و مهم‌ترین نقطه ضعف در‌خصوص ستاد هماهنگی خدمات سفر به انتخاب نامناسب محل‌های اسکان اشاره کرده‌اند.

كد محتوا:5176