فرهنگ عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت بخش و تاثیرگذار در عرصه تصمیمات کلان کشور است و مهندسی فرهنگ به منزله بازشناسی، آسیب شناسی، پالایش و ارتقابخشی فرهنگ و جهت‌دهی آن بر پایه هویت اصیل اسلامی ـ ایرانی با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی مي‌باشد. در واقع می‌توان جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین نحوه تعامل مؤثر و ارتباط سازمند و پویای نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با نظام فرهنگی دانست.

فرهنگ عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی و جهت بخش و تاثیرگذار در عرصه تصمیمات کلان کشور است و مهندسی فرهنگ به منزله بازشناسی، آسیب شناسی، پالایش و ارتقابخشی فرهنگ و جهت‌دهی آن بر پایه هویت اصیل اسلامی ـ ایرانی با توجه به شرایط و مقتضیات ملی و جهانی مي‌باشد. در واقع می‌توان جوهره و کارکرد مهندسی فرهنگی را تحقق و تأمین نحوه تعامل مؤثر و ارتباط سازمند و پویای نظام های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با نظام فرهنگی دانست. در اين مطالعه انتخاب اوليه مولفه‌هاي اصلي نقشه فرهنگي شهر توسط گروه خبره و از اولویت‌های فرهنگی سند نقشه مهندسی فرهنگی كشور انجام شد. در بخش ابتدايي مطالعه، مولفه‌هاي اصلي نقشه فرهنگي شهر اصفهان تعريف و مرور شد. با داده‌هاي بدست آمده، قابليت دروني (ماموريت، منابع و امكانات)، قابليت سنجش‌پذيري مولفه، ميزان تاثيرگذاري در مولفه‌هاي ديگر و قابليت مداخله پذيري مولفه نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين با رویکرد از بالا به پائین به مرور اسناد بالادستی پرداخته شد و فهرستي از مسائل راهبردي در محدوده شهري مشخص گرديد.از آنجا که از جمله معيارهاي امتيازدهي به مولفه هاي فرهنگي نياز بيروني (اولويت نخبگان و شهروندان) بود، در بخش دوم، اولويت‌بندي مفهومی و محتوایی مولفه‌هاي فرهنگي شهر اصفهان از منظر صاحب‏نظران، اساتید متخصص در جامعه علمی و مدیران، دست اندركاران و تهیه‏کنندگان برنامه‏های شهري طي هشت نشست گروه متمرکز و همچنين با بهره‌گيري از ابزار پرسشنامه (120 مورد) و  مصاحبه نيمه‌ساختاريافته (30 مورد) انجام پذيرفت.  پس از شناسايي مولفه‌هاي اولويت دار، شناسايي مولفه‌هاي بخشي با بهره‌گيري از مشاركت فكري بخش‌هاي مختلف صاحب‌نظران و كارشناسان مديريت شهري انجام گرفت. در اين بخش به روش مساله محوري؛ مسايل و زير مولفه ها تكميل، شناسايي عميق‌تر، مقوله‌بندي، و سطح‌بندي و کدبندي توصيفي شد تا فهرستي از تمامي مسائل و چالش‌هاي برآمده از محيط بيروني و محيط دروني در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ استخراج گردد.

در ادامه به منظور اخذ نظرات شهروندان پرسشنامه‌هايي در چهار تيپ تهيه و از 2300 نفر از شهروندان در فاصله سنی 20 الی 64 سال در غالب شش پايگاه اقتصادي- اجتماعي نظرسنجي به عمل آمد. در پايان تجزيه و تحليل موضوعي انجام و اولويت‌هاي فرهنگي شهر اصفهان از سه منظر شهروندان، نخبگان و مديريت شهري مشخص گرديد.اولويت‌هاي فرهنگي شهر اصفهان از سه منظر شهروندان، نخبگان و مديريت شهري شامل فرهنگ شهروندي؛ آسيب‌هاي اجتماعي و اقشار آسيب‌پذير (زنان، سالمندان و كودك و نوجوان)؛ آموزش عمومي مهارت هاي زندگي؛ ورزش سالم؛ تفريح و شادي عمومي و نشاط و شادابي اسلامي؛ سلامت اداري و فرهنگ رعايت حلال و حرام؛ عفاف، پوشش و آرايش اسلامي ـ ايراني؛كتاب، فرهنگ مطالعه و كتابخواني و سلامت و آموزش بهداشت جسمي، اجتماعي، رواني و معنوي مي‌باشد.

كد محتوا:5159