تشکیل لایه یخ روی سطح معابر، پل‌ها و جاده‌ها از معضلات خطر آفرین در حمل و نقل به شمار می‌رود که باید به گونه‌ای آن را برطرف کرد. استفاده از روش مرسوم پاشش شن و نمک یا ایجاد خراش‌های مصنوعی روی سطوح از راهکارهای مخرب در این حوزه به شمار می‌رود که علاوه بر کاهش عمر سطح در برخی موارد ناکارآمد و غیر اصولی است. امروزه در دنیا کوشش‌های فراوانی برای تحقیق و توسعه‌ی روش‌های جایگزین انجام شده است که می‌توان آن‌ها را از نظر نحوه عملکرد به روش‌های شیمیایی و روش‌های فیزیکی و از نظر زمان استقرار به روش‌های قبل و روش‌های بعد از بهره‌برداری تقسیم بندی کرد. در این پروژه سعی خواهد شد

    تشکیل لایه یخ روی سطح معابر، پل‌ها و جاده‌ها از معضلات خطر آفرین در حمل و نقل به شمار می‌رود که باید به گونه‌ای آن را برطرف کرد. استفاده از روش مرسوم پاشش شن و نمک یا ایجاد خراش‌های مصنوعی روی سطوح از راهکارهای مخرب در این حوزه به شمار می‌رود که علاوه بر کاهش عمر سطح در برخی موارد ناکارآمد و غیر اصولی است. امروزه در دنیا کوشش‌های فراوانی برای تحقیق و توسعه‌ی روش‌های جایگزین انجام شده است که می‌توان آن‌ها را از نظر نحوه عملکرد به روش‌های شیمیایی و روش‌های فیزیکی و از نظر زمان استقرار به روش‌های قبل و روش‌های بعد از بهره‌برداری تقسیم بندی کرد. در این پروژه سعی خواهد شد ابتدا بر اساس مستندات جمع‌آوری شده در قالب مقاله،کتاب گزارش فنی یا دستورالعمل‌های استاندارد این روش‌ها شناسایی، دسته بندی، ارزیابی و در نهایت مزیت سنجی شوند و مزایا، معایب، الزامات و محدودیت‌های آن‌ها نسبت به راهکارهای مرسوم و نسبت به یکدیگر مقایسه و تدوین شوند. درفاز اول این پروژه در راستای حل مشکل یخ زدگی جادها، پل‌ها و معابر شهری راهکارهایی که در رفع این مشکل در کشورهای پیشرفته استفاده شده مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز دوم با شبیه‌سازی دو سیستم ذوب برف و یخ توسط لوله‌های آب گرم و کابل‌های حرارتی الکتریکی برای پروژه پل شماره 6 میدان غيرهمسطح استقلال، مشخصات فنی و اقتصادی این دو سیستم طراحی و تعیین گردید. با توجه به هزینه زیاد پیش بینی شده برای این دو راهکار در فصل سوم راهکار استفاده از سیستم‌های پاشش اتوماتیک ثابت (FAST) برای این پروژه امکان سنجی و طراحی گردید. مزیت مهم دیگر این راهکار بر خلاف دو راهکار دیگر این است که قابلیت اجرا بعد از بهره‌برداری پل را نيز دارد.

انجام این پروژه در فاز اول مبتنی بر جست و جو،جمع‌آوری، مطالعه و تدوین روش‌های جدید یخ‌زدایی و در فاز نهایی مبتنی بر انتخاب روش مناسب، جمع‌آوری داده‌های میدانی، محاسبات، طراحی مفهومی و تعیین سایز و ظرفیت متعلقات سیستم یخ زدایی است. گزارش فاز اول بیشتر به جستجو و گردآوری، دسته‌بندی، ترجمه و تدوین مقالات و گزارش‌های منابع خارجی در خصوص روش‌های مختلف یخ زدایی معابر و پل‌ها اختصاص دارد و مواردی همچون روش‌‌های انتقال حرارت، طراحی سیستم یخ زدایی با کابل حرارتی، سیستم پاشش اسپری اتوماتیک، روش‌های حرارتی یخ زدایی پیش از اجرای روسازی، روش‌های حرارتی یخ زدایی بعد از اجرای روسازی، اثرات زیست محیطی مواد شیمیایی یخ‌زدایی مورد بررسی قرار گرفته‌است. در نهایت به جمع‌بندی و مقایسه الزامات و محدودیت‌ها پرداخته‌است. در فصل انتهایی گزارش هر مقایسه فنی یا اقتصادی که در منابع در دسترس بین روش‌های مختلف یخ زدایی موجود بود به خواننده ارایه شده است. علاوه بر این نظر تیم اجرایی درخصوص ارجح بودن روش گرمایی مرسوم و مطمئن استفاده از لوله های مدفون آب گرم به کمک بویلر و پمپ به صراحت بیان شده است. گفتنی است تنها نگرانی این روش هزینه اولیه بالای آن است که البته بازهم کمتر از روش استفاده از کابل های الکتریکی است. در گزارش فاز نهایی به شبیه‌سازی دو سیستم ذوب برف و یخ توسط لوله‌های آب گرم و کابل‌های حرارتی الکتریکی برای پروژه پل شماره 6 میدان غيرهمسطح استقلال، پرداخته شده و با توجه به هزینه زیاد اجرای این دو سیستم در فصل سوم راهکار استفاده از سیستم‌های پاشش اتوماتیک ثابت (FAST) برای این پروژه امکان سنجی و طراحی گردید. مزیت مهم دیگر این راهکار بر خلاف دو راهکار دیگر آن بود که قابلیت اجرا بعد از بهره‌برداری پل را نيز داشت.

 

كد محتوا:5152