محله‌ی مسکونی به معنای جایی که از طریق روابط نزدیک و معاشرت‌ها ایجاد شده‌است. سابقه‌ی تاریخی، احساس مالکیت، انسجام و نظارت عمومی از جمله ویژگی‌های مهم یک محله می‌باشد. در کل وقتی از محله سخن به میان می‌آید، ذهن به سراغ معماری و شهرسازی ایرانی سوق پیدا می‌کند، بر خلاف واحد همسایگی که نشان‌گر شهرسازی غرب است و نیز محله‌ای با محوریت مسجد نمادی از شهر اسلامی است. هدف از طراحی محله مسکونی با ارزش های تاریخی و ایرانی- اسلامی این است که با رعایت اصول محله مسکونی در ایران و حفظ ارزش‌های تاریخی با بینش اسلامی بتوان محله‌ای را طراحی کرد که باعث افزایش حس تعلق، مشارکت، ارتباطات متقابل و امنیت در مردم شود.

محله‌ی مسکونی به معنای جایی که از طریق روابط نزدیک و معاشرت‌ها ایجاد شده‌است. سابقه‌ی تاریخی، احساس مالکیت، انسجام و نظارت عمومی از جمله ویژگی‌های مهم یک محله می‌باشد. در کل وقتی از محله سخن به میان می‌آید، ذهن به سراغ معماری و شهرسازی ایرانی سوق پیدا می‌کند، بر خلاف واحد همسایگی که نشان‌گر شهرسازی غرب است و نیز محله‌ای با محوریت مسجد نمادی از شهر اسلامی است. هدف از طراحی محله مسکونی با ارزش های تاریخی و ایرانی- اسلامی این است که با رعایت اصول محله مسکونی در ایران و حفظ ارزش‌های تاریخی با بینش اسلامی بتوان محله‌ای را طراحی کرد که باعث افزایش حس تعلق، مشارکت، ارتباطات متقابل و امنیت در مردم شود. رشد شهر نشینی و در پی آن تغییرات ایجاد شده در محله‌های امروزی برای بر طرف نمودن نیازها، باعث از بین رفتن هویت محله‌های مسکونی و از بین رفتن روابط اجتماعی که از اصول اصلی محله مسکونی ایرانی می‌باشد، شده‌است. دلیل اصلی انجام این پژوهش حفظ ارزش‌های تاریخی محلات و طراحی محلاتی با اصول ایرانی و اسلامی، که خود می‌تواند به حفظ هویت محله مسکونی در ایران کمک کند. وجود ارزش‌های تاریخی و ایرانی- اسلامی در محله‌های مسکونی شهرهای ایران به خصوص در اصفهان که به عنوان مهد فرهنگ و تاریخ ایران است می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از نیازهای حال مانند امنیت اجتماعی و فردی، که از طریق نظارت اجتماعی حاصل می‌شود، باشد، همچنین وسیله‌ای برای ایجاد حس مالکیت و تعلق و در پی آن به وجود آمدن حس مشارکت در مردم شود. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش برروی محله‌ی سیچان اصفهان می‌باشد. این محله با رشد شهر در جنوب اصفهان، روز به روز از هویت خود دور شده‌است. نبود فضاهای همگانی، فضاهای سبز، تداخل حرکت سواره و پیاده، عدم نظارت اجتماعی، عدم رعایت قوانین ساخت و ساز همگی از جمله ویژگی‌های مهم محله‌های مسکونی در ایران است که می‌توان گفت در این محله وجود ندارد. این پژوهش سعی شده است با شناخت دقیق عناصر تاریخی و هویتی محله‌ی سیچان، محله‌ای طراحی شود که با اصول ایرانی و ارزش‌های ایرانی- اسلامی و تاریخ محله‌ی سیچان همسو باشد.

كد محتوا:5048