در اواخر دهه 60-1950 میلادی ساخت مراکز فرهنگی بعنوان راه حلی برای مشکلات ناشی از سازماندهی آثار هنری و در دسترس قرار دادن آن‌ها مورد توجه قرار گرفت و از آن زمان تا به امروز این مراکز در گوشه و کنار جهان به فعالیت مشغول هستند. شهر اصفهان علیرغم برخورداری از پیشینه بالای تاریخی و همچنین دارا بودن عناصر با ارزش که متاسفانه مورد بی‌توجهی بسیار قرار گرفته‌اند در حال حاضر از داشتن بسیاری از فضاهای فرهنگی، اجتماعی مورد نیاز خود محروم است به این دلیل ایجاد بناهایی نظیر فرهنگ‌سرا در محل‌هایی که قبلا نشات از فرهنگ و تارخ ایران دارد می‌تواند شان و منزلت گذشته شهر را باز گردانده و در عین حال جوابگوی نیازهای امروزین جامعه شهری باشد.

در اواخر دهه 60-1950 میلادی ساخت مراکز فرهنگی بعنوان راه حلی برای مشکلات ناشی از سازماندهی آثار هنری و در دسترس قرار دادن آن‌ها مورد توجه قرار گرفت و از آن زمان تا به امروز این مراکز در گوشه و کنار جهان به فعالیت مشغول هستند. شهر اصفهان علیرغم برخورداری از پیشینه بالای تاریخی و همچنین دارا بودن عناصر با ارزش که متاسفانه مورد بی‌توجهی بسیار قرار گرفته‌اند در حال حاضر از داشتن بسیاری از فضاهای فرهنگی، اجتماعی مورد نیاز خود محروم است به این دلیل ایجاد بناهایی نظیر فرهنگ‌سرا در محل‌هایی که قبلا نشات از فرهنگ و تارخ ایران دارد می‌تواند شان و منزلت گذشته شهر را باز گردانده و در عین حال جوابگوی نیازهای امروزین جامعه شهری باشد. بر اساس مطالعات متعدد انجام شده توسط پژوهشگران، سارویه یا کهن دژ نام بنایی بسیار کهن در اصفهان، که در کنار پل تاریخی شهرستان و در کناره شمالی زاینده‌رود قرار دارد که مکان فرهنگی بزرگی بوده‌است بر اثر تحولات سیاسی و طبیعی نابود شده‌است. از این‌رو به دلیل نبود یا کمبود مجموعه‌های فرهنگی در شهر اصفهان و به منظور زمینه‌ای برای آشنایی مردم با تاریخ و گسترش ارزش‌های پسندیده فرهنگی انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد بر این اساس در منطقه شرق اصفهان و منطقه سارویه که هسته‌های اولیه شهر را نیز می‌توان یافت پتانسیل‌های فراوانی برای اشاره به این موضوع قابل رویت است، بر این اساس با طراحی مکانی فرهنگی در این منطقه می‌توان به اهداف این مطالعه دست یافت. همچنین می توان تا حد قابل توجهی این مکان ارزشمند را باززنده‌سازی نمود. با توجه به بررسی‌های انجام شده در زمینه استعاره و ایده گرفتن از عنصر یا مفهومی خاص جهت ارائه طرح، در زمینه موضوع مطرح شده، می‌توان از ایده‌های فرهنگی و تاریخی و سمبل‌های مردمی استفاده کرد. چرا که بهترین هماهنگی در مورد موضوع مورد نظر با توجه به ارتباط فرهنگ و معماری، می‌تواند مربوط به همان باورها و سمبل‌ها باشد که در نظر گرفته می‌شود. این ایده برگرفته از سمبل‌ها بایستی پاسخگوی مجموعه مورد طراحی بوده و در کنار فلسفه منطقی خود توانایی در بر گرفتن فضاهای مورد نیاز معماری را نیز داشته‌باشد. بر این اساس نتیجه به دست آمده بر اساس مطالعات، برنامه فیزیکی، مباحث اقلیمی و مبانی نظری در هر کار طراحی برای رسیدن به طرح از طریق یک نظم سیستماتیک، ما باید از کل شروع نماییم. کل در هر طرح عبارت است: از سیستم حرکت و ارتباط فضاها با یکدیگر، به علاوه صفت‌های مناسب و هماهنگ شده فضاها. در حقیقت حرکات را نظم دهیم، طرح خود منظم می شود- نور را نظم دهیم فضا خود منظم می‌شود- کل را نظم دهیم اجزاء خود منظم می‌شوند- معماری از میان هماهنگی همه این نظام‌ها به مبانی اصیل خود نایل می‌گردد.

كد محتوا:5045