امروزه نازیبایی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری در چهره‌ی شهرها به بخش جداناپذیر سیما و منظر شهری بدل شده‌است و چنان تار و پود فضای شهری را به سلطه گرفته که انتظار زیبایی، جذابیت، نشاط و سرزندگی آرزویی دست نیافتنی شده‌است. عدم توجه به رنگ‌ها، گیاهان و پوشش گیاهی به عنوان عوامل زیبایی بخش بصری به شهرها نه تنها موضوعی صرفا تزیینی نبوده بلکه هدف ایجاد آرامش و آسایش در محیط است.

امروزه نازیبایی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری در چهره‌ی شهرها به بخش جداناپذیر سیما و منظر شهری بدل شده‌است و چنان تار و پود فضای شهری را به سلطه گرفته که انتظار زیبایی، جذابیت، نشاط و سرزندگی آرزویی دست نیافتنی شده‌است. عدم توجه به رنگ‌ها، گیاهان و پوشش گیاهی به عنوان عوامل زیبایی بخش بصری به شهرها نه تنها موضوعی صرفا تزیینی نبوده بلکه هدف ایجاد آرامش و آسایش در محیط است. معنی بخشی به شهر از مهم‌ترین رسالت طراحی محیط محسوب می‌شود. اگر جنبه بصری شهر را تقویت کنیم، بر معنی و تأثیر آن افزوده‌ایم. به طوری که ساختمان‌ها، درختان، طبیعت، آب، ترافیک، علائم تبلیغاتی و مانند آن را باید به گونه‌های به هم مرتبط کنیم تا یک شهر یک رویداد هیجان انگیز در محیط باشد. شهر مجموعه‌ای از اشیا و موضوعاتی است که هم جلوه صوری محیط ما را تعیین می‌کند و هم رفتارها و کنش‌های ما را تحت تاثیر قرار می دهند. این همان چیزی است که به نام منظر شهری می‌شناسیم. منظری که اساسا سطح تماس انسان و پدیده‌ی شهر است. آلودگی ديداري مفهومی جدید است که البته از دیر باز نيز وجود داشته‌است. وجود عناصر بصری ناهمگون با محیط پیرامون و یا انباشت زیادی از المان‌های بصری را به این نام می‌شناسند. میزان آلودگی بصری بسته به شرایط اقلیمی، قوانین و حتی فرهنگ حاکم بر هر شهر و کشور متفاوت است. با توجه به وضعیت کنونی شهر اصفهان و لزوم تبیین منظر شهری و نیاز به اصول طراحی جهت ایجاد فضاهای گردشگری و تفریحی، با تاکید بر حفاظت و ارتقا کیفیت محیطی دیده می‌شود که از بین بافت شهری و تاریخی موجود، خیابان چهارباغ عباسی مورد بررسی قرار گرفته‌است. چهارباغ اصفهان دارای قابلیت و پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری و جذب مردم برای گذراندن اوقات فراغت می‌باشد. همچنین در موقعیتی مناسب از نظر دسترسی و قرار گرفتن در مرکز شهر اصفهان می‌باشد که با رسیدگی و بهره‌برداری مناسب با امکانات سایت می‌توان علاوه بر حفظ و تقویت کیفیت مطلوب محیط و منظر منطقه و بهبود محدودیت‌های آن محیطی جذاب و آرام برای استفاده‌کنندگان پدید آورد.

 

كد محتوا:5044