خواهرخواندگي، اقدام و حركتي نمادين براي نشان دادن توافق ميان دو شهر جهت توسعه روابط در ابعاد مختلف شهري می‌باشد. طي تفاهم‌نامه‏اي مسئولان شهرها متعهد مي‏شوند تا در چهارچوب ضوابطي خاص همكاري‏هاي فني، عمراني، فرهنگي، ترافيكي، علمي و آموزشي با يكديگر داشته‌باشند.

خواهرخواندگي، اقدام و حركتي نمادين براي نشان دادن توافق ميان دو شهر جهت توسعه روابط در ابعاد مختلف شهري می‌باشد. طي تفاهم‌نامه‏اي مسئولان شهرها متعهد مي‏شوند تا در چهارچوب ضوابطي خاص همكاري‏هاي فني، عمراني، فرهنگي، ترافيكي، علمي و آموزشي با يكديگر داشته‌باشند. پیمان خواهر خواندگی رابطه‌ای دوستانه و هدفمند است که به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات، توسعه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شهری، فنی و سیاسی میان یک جامعه شهری با جامعه شهری مشابه خارجی برقرار می‌شود. اصفهان به دلایل گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، برخورداری از جاذبه‌های گردشگری و با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی و تمدنی، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2006 و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در سال 2010، یكی از شهرهای مهم ایران به شمار می‌رود. این شهر با سیزده شهر دنیا از جمله شیان چین، کوالالامپور پایتخت مالزی، فلورانس ایتالیا، یاش رومانی، بارسلون اسپانیا، ایروان پایتخت ارمنستان، شهرکویت مرکز کویت، فرایبورگ آلمان، هاوانا پایتخت کوبا، لاهورپاکستان، سن پترزبورگ روسیه، داکار پایتخت سنگال و بعلبک لبنان قرارداد خواهرخواندگی دارد. در اين راستا، اين نوشتار به صورت توصيفي-تحليلي بوده و براساس ترکیبی از رهیافت ارتباطی کارل دویچ و تئوری سازه‌انگاری در پي پاسخ و بررسي این سؤال می‌باشد که نقش شهرهای خواهرخوانده در افزایش همگرایی و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی با اصفهان چیست؟ فرض اصلی این رساله بر این است که اصفهان با قابلیت‌های فوق در این زمینه نقش مؤثری در ارتباط با کشورهای دیگر در قالب قراردادهای خواهرخواندگی داشته است.

كد محتوا:4979