شهردار اصفهان گفت: در رویداد شنبه‌های خلاق، از ایده شهروندان برای مواجهه مدیریت شهری با کرونا استفاده کنیم.

                                                                                                

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: «شنبه‌های خلاق اصفهان» با هدف ارائه ایده‌هایی برای رفع چالش‌های شهری هر هفته یا دو هفته یکبار برگزار

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: به‌کارگیری رهیافت مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی به منظور تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری از نگاه

شهردار اصفهان گفت: اگر چه شرایط تامین مالی و پرداخت هزینه‌ها برای ساخت مترو دشوار است، اما شهرداری توسعه شهر و انقلاب عمرانی را با قدرت و با سرعت به پیش می‌برد.

   

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: سه تیم استارت‌آپی که محصول و نمونه کار در زمینه هم‌پیمایی داشته، طرح خود را ارائه دادند و در نهایت طرح دو شرکت

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: شناسایی، تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه‌های عمران شهری اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی حوزه بهره‌بردار معاونت

امروزه با توجه به اینکه داشتن «شهر دانش مدار» رویکرد توسعه‌ای است، اهمیت پژوهش در برنامه ریزی و مدیریت شهری بر هیچ کس پوشیده نیست.

                                                        

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه تشکیل شورای پژوهش افزایش دستاوردهای پژوهشی شهرداری را همراه خواهد داشت، گفت: تلاش این شورا،

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر سه فراخوان مسابقه برای طراحی و ساخت نمونه المان‌های شهر همچون ایستگاه‌های اتوبوس،

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: امروز مأمور هستیم رابطه شرکت‌های دانش بنیان که تولید کننده فناوری‌های خاص است و می‌تواند

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: پیش بینی تاثیر سیاست‌های مختلف بر میزان استفاده از حمل و نقل همگانی با مدل فازی (نمونه موردی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با ایجاد شنبه‌های خلاق یک گفتمان جدیدی در حوزه نوآوری در مدیریت شهری کشور در حال به وجود آمدن است و ارزش دارد که با

صفحه‌ها