مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طراحی «مکان سوم» با قابلیت جذب طبقه خلاق (طراحی مرکز هنری،علمی در شهر اصفهان) به عنوان پروژه

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی، انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های ساخت خیابان‌های شهری با رویکرد یکپارچه در یک چارچوب با

 

رییس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه وجه تمایز نحوه برگزاری رویداد ایده کاپ هشتم با رویدادهای قبلی به صورت زنده و

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی طول عمرمفید پل‌های شهری از لحاظ بار مازاد ترافیکی و راهکار بهینه حفظ عملکرد شبکه حمل

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تصفیه شیرابه زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده از گیاه وتیور به عنوان پروژه پژوهشی مساله

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی کیفیت زندگی و محیط شهری پس از احیای بافت تاریخی، نمونه موردی محدوده احیا شده میدان امام

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل همگانی (محور جنوب زاینده‌رود) به عنوان

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان از در خواست کمک از استارت‌آپ‌ها برای توسعه هم‌پیمایی در شهر اصفهان در قالب شنبه‌های خلاق خبر داد.

                        

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طراحی باغ شفابخش اصفهان با رویکرد دانش سنتی به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بازطراحی کالبد گذر با تاکید بر اجتماع‌پذیری (نمونه موردی محله علی قلی آقا اصفهان) به عنوان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل مناطق شهری اصفهان بر اساس شاخص‌های شهر زیست‌پذیر (مورد مطالعه مناطق یک، سه، پنج و شش شهرداری) به

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی اصول محله مسکونی در ایران و طراحی محله مسکونی نوین بر پایه ارزش‌های تاریخی و

صفحه‌ها