رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: سه تیم استارت‌آپی که محصول و نمونه کار در زمینه هم‌پیمایی داشته، طرح خود را ارائه دادند و در نهایت طرح دو شرکت

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: شناسایی، تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه‌های عمران شهری اصفهان به عنوان پروژه پژوهشی حوزه بهره‌بردار معاونت

امروزه با توجه به اینکه داشتن «شهر دانش مدار» رویکرد توسعه‌ای است، اهمیت پژوهش در برنامه ریزی و مدیریت شهری بر هیچ کس پوشیده نیست.

                                                        

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه تشکیل شورای پژوهش افزایش دستاوردهای پژوهشی شهرداری را همراه خواهد داشت، گفت: تلاش این شورا،

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر سه فراخوان مسابقه برای طراحی و ساخت نمونه المان‌های شهر همچون ایستگاه‌های اتوبوس،

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: امروز مأمور هستیم رابطه شرکت‌های دانش بنیان که تولید کننده فناوری‌های خاص است و می‌تواند

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: پیش بینی تاثیر سیاست‌های مختلف بر میزان استفاده از حمل و نقل همگانی با مدل فازی (نمونه موردی

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با ایجاد شنبه‌های خلاق یک گفتمان جدیدی در حوزه نوآوری در مدیریت شهری کشور در حال به وجود آمدن است و ارزش دارد که با

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مدل ارزیابی همکاری‌های بین سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی سامانه هوشمند

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طراحی و اجرای مدل شناسایی و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان شهر اصفهان در دستور کار این

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مدل‌سازی پیش‌بینی تصادفات وسیله نقلیه در تقاطع‌های چراغ‌دار شهری (مطالعه موردی ‌شهر اصفهان) به عنوان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در این پژوهش یکپارچه‌سازی، انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های ساخت خیابان‌های شهری که در ذات خود

صفحه‌ها