مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان از برگزاری برخط دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هفتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان از انتخاب مجری تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق این کلان‌شهر خبر داد.

                                                                             

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: بررسی رابطه رضایت گردشگر از گردشگری غذا و تأثیر آن بر توسعه کارآفرینی در حوزه غذا (مورد مطالعه شهر اصفهان)

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: پروژه‌های موثر در راستای رشد و توسعه شهر و رفع مشکلات از مجموعه شهر و شهروندان با نیازسنجی‌های پژوهشی

دريافت نسخه 2020 بروشور شبکه شهرهای خلاق يونسکو به زبان انگليسی

                                                                                                                                                                                    

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طراحی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان با رویکرد توسعه پایدار به عنوان پروژه پژوهشی حوزه معاونت

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارائه الگوی مناسب برای مکان‌یابی ایستگاه‌های مترو با ملاحظات پدافند غیرعامل به عنوان پروژه پژوهشی حوزه

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مقایسه الگوی کاربری زمین، پراکنده‌رویی و رشد هوشمند در توسعه پایدار مطالعه موردی (منطقه۱۱ شهر اصفهان) به

شهردار اصفهان گفت: در رویداد شنبه‌های خلاق، از ایده شهروندان برای مواجهه مدیریت شهری با کرونا استفاده کنیم.

                                                                                                

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: «شنبه‌های خلاق اصفهان» با هدف ارائه ایده‌هایی برای رفع چالش‌های شهری هر هفته یا دو هفته یکبار برگزار

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: به‌کارگیری رهیافت مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی به منظور تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری از نگاه

شهردار اصفهان گفت: اگر چه شرایط تامین مالی و پرداخت هزینه‌ها برای ساخت مترو دشوار است، اما شهرداری توسعه شهر و انقلاب عمرانی را با قدرت و با سرعت به پیش می‌برد.

   

صفحه‌ها