پیوستن شهرهای جدید از سراسر جهان به شبکه شهرهای خلاق یونسکو

 

براساس ارزیابی مدیرکل یونسکو 49 شهر جدید به شبکه شهرهای خلاق یونسکو پیوست و از این بین شهر کرمانشاه اخیراً از جمهوری اسلامی ایران در حوزه تنوع غذایی، عضو این شبکه جهانی گردیده است

با پیوستن شهر کرمانشاه به سایر شهرهای دارای عضویت شبکه شهرهای یونسکو در داخل کشور از جمله شهر اصفهان و بندرعباس در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی، شهر رشت در حوزه خوراک  و شهر سنندج در حوزه موسیقی ، درمجموع پنج شهر از کشور ایران تاکنون به عضویت این شبکه جهانی درامده است .

 

دبیرخانه شهرخلاق اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان

22.jpg

 

63fa516e-31f6-4ce6-a8e0-7acaf18d3025_2.jpg

 

كد محتوا:7011