نشست هم اندیشی مدیران معاونت برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان با نماینده مجلس در خصوص وضعیت صنایع دستی  و عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خلاق برگزار شد.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: ۲۰۰ رشته هنری در اصفهان وجود دارد که بعضی از آن‌ها از بین رفته است؛ چنین پدیده‌ای که میراث گذشتگان بوده در دنیا بی‌نظیر است. حال باید پرسید که چه ثروت‌آفرینی و ارزش‌آفرینی از این میراث شده است؟

وی افزود: صنایع دستی درآمدی برای هنرمند آن ایجاد نمی‌کند و اگرچه خود آن هنرمند با عشق و علاقه این شغل را ادامه می‌دهد، اما شاگردی از خود به‌جا نمی‌گذارد چون گردش مالی آن مانند بسیاری دیگر از رشته‌ها نیست و بدیهی است که انسان برای ادامه یک شغل به منفعت خود و آینده‌اش نگاه می‌کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما رویای اصفهان نداریم و بچه‌هایی که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند، القایی از رویای آینده ندارند درحالی که کشورهایی که هیچ گذشته‌ای ندارند، آینده‌ای مطلوب برای فرزندان خود ساخته‌اند.

وی با بیان اینکه آینده اصفهان با فرونشست و آلودگی هوا عجین شده اضافه کرد: شهرها و استان‌های کشور اختیار لازم را ندارند و کشور به‌طور متمرکز اداره می‌شود درحالی که در اروپا دولت محلی کاملا مستقل و با اختیارات زیاد است، بنابراین مشکلات در این فضا باید با تعامل حل شود.

وی با تاکید بر اینکه در مجلس دنبال اصلاح اختیارات شوراهای شهر و روستا هستیم، افزود: باید با تعامل میان مجلس و شورا کارها را پیش ببریم. برای احیای میراث تاریخی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی نمی‌توانند به تنهایی کار کنند و باید در سطح استانداری و نمایندگان مجلس فعالیت‌ها دنبال شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: شهر خلاق نیز از همین دست موارد است که باید تعامل مشخص در آن محقق شود و بدانیم از هر دستگاهی چه خواسته‌ای داریم.

وی افزود: زحمات زیادی برای کسب عنوان شهر خلاق کشیده شده و باید هویت آن نیز تقویت شود تا بدین صورت تنها در حد اسم باقی نماند؛ باید میان شهری که این نام را دارد با شهری که ندارد تفاوت باشد.

طغیانی ادامه داد: اصفهان دو میلیون نفر جمعیت دارد یعنی اندازه برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و باید به همان اندازه نیز از این ظرفیت استفاده کرد؛ کشورهای دیگر نداشته‌ها را به وجود می‌آورند، اما ما داشته‌ها را از بین می‌بریم و این ظرفیت هزاران ساله استفاده نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: گردشگری باید ۳۶۰ روزه باشد تا به معنای واقعی عمیق به آن نگاه شود و متناسب با نیازی که وجود دارد برنامه‌ریزی کند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: عنوان یونسکو در جای خود حائز اهمیت است اما شهر خلاق را باید فارغ از کلیشه یونسکو در نظر گرفت و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

كد محتوا:7013