مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارائه الگوی مناسب برای مکان‌یابی ایستگاه‌های مترو با ملاحظات پدافند غیرعامل به عنوان پروژه پژوهشی حوزه معاونت خدمات شهری توسط « پدرام موسوی مبارکه » دانشجوی دانشگاه جامع امام حسین(ع) مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در سیستم حمل و نقل شهری از طریق مترو، ایستگاه‌های متروی زیرزمینی به عنوان یکی از اجزای اصلی این سیستم و پیوند دهنده فضای زیرِ زمین و روی زمین به شمار می‌آیند.

وی افزود: ین جز مهم به عنوان فضاهای عمومی در محیط شهری به دلایل مختلف و از جمله تجمیع مسافران در آن همواره در معرض مخاطرات و تهدیداتی بوده است که سوابق رخداد و خسارات‌های سنگین ناشی از انواع آن‌ها (طبیعی و انسان‌ساخت)، مؤید این مطلب است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: کاربری‌های چندگانه ایستگاه‌های مترو نیز، چه در زمان صلح و چه در زمان بحران باعث افزایش درجه اهمیت کارکردی آن شده است؛ بنابراین یکی از اقدامات اساسی و عمده پدافند غیرعامل، انتخاب محل مناسب ایستگاه‌های مترو است که این کار معمولاً با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این پژوهش تلاشی برای بهبود فرآیند مکان‌یابی ایستگاه‌های مترو در محیط GIS با توجه به اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل است.

نصوحی اظهار کرد: در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات کتابخانه‌ای، بازدیدهای میدانی و با انجام مصاحبه با ۳۵ کارشناس خبره، ۲۱ معیار و شاخص تأثیرگذار در مکان‌یابی ایستگاه‌های مترو شناسایی و دسته بندی و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شاخص‌های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و وزن نسبی آن‌ها تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فاصله از مراکز حیاتی حساس و مهم، فاصله از محل نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، صنایع خطرساز و مراکز آلاینده، فاصله از مکان‌های پرتراکم جمعیتی، فاصله از مراکز جاذب شهری، فاصله از مراکز دارای عملکرد پشتیبانی در زمان بحران، فاصله از مناطق آسیب‌پذیر (بافت فرسوده شهری)، خطوط انرژی (آب، برق و گاز)، کاربری و مالکیت زمین به عنوان شاخص‌های پدافند غیرعاملی نقش بسزایی در مکان‌یابی ایستگاه‌های مترو دارند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه نمونه مطالعاتی در این پایان‌نامه، ایستگاه‌های خط سه مترو در منطقه ۱۳ اصفهان است، افزود: پس از تهیه اطلاعات مکانی مورد نیاز برای منطقه مورد مطالعه، همپوشانی وزن‌دار لایه‌های اطلاعات مکانی منتسب به شاخص‌های تأثیرگذار از طریق سامانه ArcGIS انجام شده است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مکان یابی ایستگاه‌های تعیین شده خط سه در منطقه ۱۳، با اصول پدافند غیرعامل با مکان‌های تعیین شده از نظر فنی منطبق بوده و همچنین در این پژوهش مسیرهای دیگری برای مترو در منطقه ۱۳ بر اساس اصول پدافند غیرعامل پیشنهاد شده است.

کد خبر 465995

كد محتوا:5759