سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: شهر همگرا رویکردی جامع و فراگیر برای برنامه‌ریزی شهر مبتنی بر تجربیات برتر جهانی و شهرداری‌های برتر است که هدف آن دست‌یابی به یک محیط شهری باکیفیت بوده است و تلاش می‌کند شرایط زندگی را از لحاظ زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطلوب‌تر سازد و باعث کاهش فقر شود.

وی ادامه داد: از جمله اهداف اصلی رویکرد شهر همگرا می‌توان به ظرفیت‌سازی مدیریت شهری با اشتراک‌گذاری دانش و تجربه بین ذی‌نفعان، تشویق و حمایت از همکاری چندجانبه و بین‌رشته‌ای بین ذی‌نفعان، پیش‌برد راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و همراه داشتن راهکارهای عملی برای توسعه شهری پایدار به‌صورت یکپارچه اشاره کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه ذی‌نفعان رویکرد شهر همگرا می‌توانند شهروندان، مسئولان محلی، مراکز پژوهشی و دانشگاهی، سازمان‌های ملی و منطقه‌ای، شرکت‌های خصوصی، مشاوران و سازمان‌های مردم نهاد باشند، خاطرنشان کرد: در این رویکرد، از ذی‌نفعان به عنوان تصمیم‌سازان، مشارکت‌کنندگان و مساعدت‌کنندگان یاد می‌شود.

وی اضافه کرد: رویکرد شهر همگرا یک هسته مرکزی دارد که در آن هدف زندگی با کیفیت، سلامت، آسوده و ایمن دیده می‌شود؛ در لایه بعدی سه بعد اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی و اجتماعی قرار دارد سپس سیستم‌های شهری و عوامل نهادی در لایه‌های بعدی و ابعاد فضایی در لایه آخر قرار مورد توجه می‌گیرد.

ابراهیمی با بیان اینکه ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی و اجتماعی در مدل شهر همگرا می‌گوید هر طرح اجرایی باید همزمان از این سه بعد مورد توجه قرار گیرد، افزود: به‌عنوان مثال اگر قرار است یک سیستم حمل‌ونقل جدید طراحی کنیم، این سیستم به گروه‌های مختلفی سرویس ارائه می‌کند، یعنی تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد و نوع این سیستم می‌تواند به کاهش آلاینده‌ها منجر شود بدان معنا که اثرات زیست‌محیطی دارد و هزینه اجرای این سیستم تبعات اقتصادی را به‌همراه خواهد داشت و می‌تواند اثرات اقتصادی روی اقتصاد شهر داشته باشد.

وی با اشاره به سیستم‌های شهری رویکرد شهر همگرا شامل آب، انرژی، حمل‌ونقل و ترافیک، پسماند، ساختمان و معماری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، چشم‌انداز و فضای اجتماعی، اظهار کرد: نگاه این رویکرد به کاربری‌هایی همچون مسکن و محل کار است که شهروندان بیشتر با آن در ارتباط هستند و خدمات در این حوزه تعریف می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به عوامل نهادی گفت: این عوامل شامل مدیریت سیستم اداری برای اداره و برنامه‌ریزی شهر، چارچوب‌های قانونی کمک کننده به تصمیم‌گیری‌های بهتر، حوزه‌های تأمین مالی، همکاری بین بازیگران و ذی‌نفعان و فرایندهای همکاری، آموزش و ایجاد ظرفیت است.

وی با بیان اینکه ابعاد فضایی به‌عنوان زمینه مکانی مداخله، پایداری و ارتقای شهری را به‌همراه دارد، تصریح داد: منظور از این ابعاد طراحی فیزیکی یا سازمان فضایی است که ترکیبی از محیط طبیعی و محیط انسان‌ساخت که منجر به ارتقای کیفیت زندگی می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه هر کدام از بخش‌های رویکرد شهر همگرا می‌تواند اجزایی داشته باشد، افزود: به‌عنوان مثال در بعد اقتصادی موضوعاتی همچون نوآوری شهری، ثروت، مصرف و تولید و رشد اقتصادی، در حوزه زیست‌محیطی مواردی مثل تغییرات اقلیمی و انواع آلودگی‌ها، در حوزه فرهنگی و اجتماعی موضوعاتی همچون عدالت، سرمایه انسانی، جمعیت، فرهنگ و سنت، در حوزه سیستم‌های شهری عواملی همچون آب، انرژی، حمل‌ونقل و ترافیک، پسماند، ساختمان و معماری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، چشم‌انداز و فضای اجتماعی، در حوزه عوامل نهادی مواردی همچون برنامه‌ریزی شهری، حکمروایی شهری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، مشارکت عمومی و خصوصی و در حوزه ابعاد فضایی موضوعاتی مثل تراکم شهری، پیکره‌بندی شهر، اندازه شهر، پیوندهای شهر و روستا، ریخت شناسی شهری از این اجزا است.

وی با بیان اینکه مدل شهر همگرا مشخصاتی دارد که می‌تواند به اجرای آن کمک کند و یکی از موضوعاتی است که در این دوره مدیریت شهری مورد توجه گرفته است، تاکید کرد: شهرداری تلاش می‌کند با استفاده از این مدل همکاری‌های درون سازمانی و همکاری با سازمان‌های مؤثر در حوزه شهر را در دستور کار قرار داده است و با استفاده از این تعامل و همکاری شعار "اصفهان من، شهر زندگی" را محقق کند و به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.

 

كد محتوا:7018