مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طراحی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان با رویکرد توسعه پایدار به عنوان پروژه پژوهشی حوزه معاونت شهرسازی و معماری توسط «مهسا اقتداری نائینی» دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پارک‌های فناوری که برای جبران ریسک شرکت‌های نوپا ایجاد می‌شوند، متخصصان را در تجاری سازی یافته‌ها و ایده‌های علمی خود یاری می‌رسانند.

وی با بیان اینکه دولت‌ها با ایجاد چنین فضاهای تجاری در محیطی آکادمیک و علمی، دانش و اقتصاد را در ارتباطی تنگاتنگ و دو سویه قرار داده‌اند، افزود: ایجاد پارک‌های فناوری، که اقتصاد دانش محور را تعقیب می‌کنند، دقیقاً موضوعی است که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده و کشور قصد دستیابی به آن را دارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: امروزه توجه به توسعه پایدار به عنوان جدیدترین و مهم‌ترین اصول توسعه در اواخر قرن بیستم در دستور کار بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و دولت‌ها قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حال ایجاد پارک فناوری به عنوان فضایی نوین خود مستلزم رعایت اصول توسعه پایدار خواهد بود که باید به صورت همه جانبه و در تمام جوانب اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی انجام شود، گفت: در این تحقیق در ابتدا جنبه‌های متفاوت در زمینه توسعه پایدار زیست محیطی بررسی شد، سپس با توجه به این جنبه‌ها، راهبردهای طراحی پارک علم و فناوری به صورت پایدار ارائه شد.

نصوحی گفت: با اعمال شیوه‌های مختلف معمارانه در طراحی و برنامه‌ریزی از جمله بهره‌مندی از انرژی‌های قابل تجدید، استفاده از شیوه‌های سرمایش و گرمایش ایستا و همخوان با پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود در بستر طرح، استفاده از مصالح برگشت پذیر، استفاده از مصالح و تکنولوژی‌های بومی و استفاده از معماری متناسب با اقلیم منطقه می‌توان به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کرد.

وی تصریح کرد: عواملی چون فرم ساختمان، استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی و نوع مصالح به کار رفته در ساختمان منطبق با شرایط زیست محیطی مواردی است که در طراحی چنین مجموعه‌ای در نظر گرفته شده و به‌گونه‌ای است که ساختمان هم از تکنولوژی نوین و هم از شیوه‌های پایدار برخوردار می‌شود. پارک فناوری اطلاعات اصفهان با توجه به این ویژگی‌ها قابل طراحی است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به تقسیم‌بندی فضاهای اداری، اظهار کرد: دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان برنامه و بودجه، پنج گروه فضایی از جمله فضاهای اصلی، فضاهای وابسته اصلی، فضاهای رفاهی، فضاهای پشتیبانی و فضاهای گردش برای فضاهای اداری در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: در فضاهای اصلی کار اصلی اداری مانند: اتاق‌های کارشناسی یک تا چند نفره، سالن‌های کار گروهی، اتاق‌های جلسات، بایگانی جاری در ارتباط مستقیم با کار اداری، محل دستگاه فتوکپی، انبار روزمره، لوازم مصرفی و موارد مشابه مستقیم انجام می‌شود.

نصوحی گفت: فضاهای وابسته اصلی، فضاهایی برای تسهیل و خدمات رسانی انجام کار مانند: سالن اجتماعات، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، اطلاعات، نگهبانی، مراکز تهیه میکرو فیلم، تکثیر، بایگانی و موارد مشابه پیش بینی شده و در کنار فضاهای گروه یک شکل می‌گیرند.

وی با بیان اینکه فضاهای رفاهی نمازخانه، غذاخوری، آبدارخانه، فروشگاه، مرکز کمک‌های اولیه برای تأمین رفاه حال کارکنان و مراجعین، سرویس‌های بهداشتی و موارد مشابه در ساختمان اداری پیش بینی شده است، ادامه داد: فضاهای پشتیبانی مانند: انبارهای اصلی، رختکن و دوش کارکنان خدمات، اتاق‌های نظافت، بارانداز، توقفگاه، تأسیسات مرکزی و کنترل آن در طبقات و موارد مشابه به منظور پشتیبانی فعالیت‌ها و خدمات اداری پیش بینی شده و به طور غیر مستقیم در کنار فضاهای گروه ۱، ۲ و ۳ شکل می‌گیرند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: فضاهای گردش برای ارتباط بین فضاهای یاد شده و سطوح زیرساخت (دیوارها و ستون‌ها) پیش بینی می‌شود و شامل ورودی‌ها، راهروها، فضاهای مکث و تقسیم، به علاوه سطوح زیرساخت (دیوارها و ستون‌ها) در طبقات و مسیرهای رایزرهای تأسیساتی است.

كد محتوا:5758