مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طراحی «مکان سوم» با قابلیت جذب طبقه خلاق (طراحی مرکز هنری،علمی در شهر اصفهان) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط «طناز کارگر» دانشجوی دانشگاه هنر تبریز مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مساله اصلی در شهرهای امروز ایران کمبود بیش از پیش فضاهایی برای گذراندن اوقات فراغت به عنوان مکان سوم و پاسخگو نبودن این فضاها به نیاز انسان به عنوان یک موجود اجتماعی است.

وی افزود: در شرایط کنونی با افزایش روزافزون جمعیت و بالا رفتن فشارهای روانی ناشی از زندگی شهری، نیاز به وجود مکان‌هایی به عنوان بستر تعاملات اجتماعی غیررسمی بیشتر احساس می‌شود.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در طراحی‌های معماری و برنامه‌ریزی‌های شهری امروز، احساس انسان نسبت به مکان بسیار مورد توجه قرار گرفته و طراحی برای گروه‌های مختلف اجتماعی به رقابت و چالشی میان این گروه از طراحان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه با شکل‌گیری مبحث شهرهای خلاق و توجه بیشتر به طبقه خلاق، اهمیت ایجاد فضاهای هنری و علمی به عنوان بسترهای بروز خلاقیت برای این طبقه از جامعه افزایش یافته است، گفت: نکته حائز اهمیت فراهم کردن فضاهایی برای این طبقه از جامعه و ارتباط بیشتر با سایر مردم است؛ بنابراین بررسی این مساله نیازمند توجه جدی به معیارهای محیطی جذاب طبقه خلاق است که اطلاعات مهمی را در اختیار معماران برای خلق مکان‌های جاذب طبقه خلاق قرار می‌دهد.

نصوحی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پژوهش طراحی مرکزی به عنوان بستر نمایش و خلق انواع هنر و علم است که با پذیرا بودن اقشار مختلف با ایجاد فضاهای اجتماعی علاوه بر افزایش مشارکت مردم، نقش مهمی در افزایش کیفیت عمومی شهر دارد.

وی ادامه داد: این پژوهش با این پیش فرض که جذب طبقه خلاق از طریق فضاهایی با بالاترین سطح تعاملات اجتماعی محقق می‌شود، در پی پاسخگویی به این سوال است که "نقش مکان سوم در جذب طبقه خلاق چیست و چگونه محقق می‌شود؟

وی اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به سوالات، پژوهش در سه بخش مطالعات نظری، میدانی و عملی تقسیم شده است و در بخش مطالعات نظری با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل محتوا به واکاوی مؤلفه‌های کیفی مکان سوم و معیارهای محیطی جاذب طبقه خلاق پرداخته شده و به چارچوب نظری اولیه‌ای دست یافته است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در بخش مطالعات میدانی جهت سنجش اطلاعات به دست آمده، با نمونه‌گیری هدفمند به تدقیق مؤلفه‌های کیفی مستخرج از ادبیات نظری به روش کمی پرداخته شده و سپس به تجزیه و تحلیل نمونه‌های موردی منتخب پرداخته شد.

وی با بیان اینکه بر مبنای نتایج حاصل از این دو مرحله مطالعات، مجموعه هنری- علمی با قابلیت جذب طبقه خلاق طراحی شده است، تصریح کرد: یافته‌های پژوهش حاکی است که با توجه به اینکه شهرهای ایران خصوصاً کلانشهرهای بزرگی که پتانسیل تبدیل به شهر خلاق را دارند، نیاز به توسعه فضاهای عمومی براساس فرهنگ بومی دارند، می‌توان با ایجاد پیشنهادات طراحی معماری به این صورت بدون انقطاع طبقاتی، شور و شوق خلاقیت را در تک تک شهروندان ایجاد کرد تا هر فرد متناسب با نیاز و گرایش خود از این فضاها استفاده کند.

نصوحی ادامه داد: دستاوردهای این پژوهش که شامل تدقیق معیارهای محیطی جاذب طبقه خلاق در سه مقیاس کلان، میانه و خرد است در مقیاس کلان و میانه می‌تواند زمینه‌ساز طراحی‌های آتی مکان‌های جاذب طبقه خلاق در شهر اصفهان باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: این تلاش گامی در جهت توسعه مفاهیم مرتبط با مکان‌ها و شهرهای خلاق در سطح کشور برداشته باشد.

کد خبر 457123

كد محتوا:5784