مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی، انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های ساخت خیابان‌های شهری با رویکرد یکپارچه در یک چارچوب با چند هدف به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت شهرسازی و معماری توسط «شیما طاهری» دانشجوی دانشگاه آزاد خوراسگان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: امروزه ارائه خدمات توانبخشی برای تعدیل آثار ضایعه نخاعی بر فرد و اجتماع یک ضرورت است نه یک انتخاب. از طرف دیگر با توجه به ابعاد سه گانه سلامتی در حوزه‌های جسمی، روحی و اجتماعی، توانبخشی نوین دنبال آماده سازی، کمک و بسترسازی لازم برای حضور مؤثر معلولان در خانواده و اجتماع است.

وی ادامه داد: از آنجایی که بخش قابل توجهی از فرآیند توانبخشی به واسطه وجود محیط مناسب و مستعد برای تکمیل روند توانبخشی قابل تحقق است، پیرامون طراحی مرکز توانبخشی واجد فضاهایی مناسب جهت توانمندسازی جسمی، روحی و اجتماعی معلولین آسیب نخاعی پژوهشی شده است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: در فرآیند این طراحی و پژوهش پس از بررسی متون تخصصی و تحلیل نمونه‌های موردی موفق، وضعیت موجود فضای کالبدی و انسانی تحلیل شده و سه متغیر اصلی پژوهش یعنی معلول آسیب نخاعی، توانبخشی و معماری در قالب معماری شفابخش با توجه خاص به طبیعت به بحث گذاشته شد.

وی تاکید کرد: طرح بر اساس تدوین مأموریت، اهداف و ضروریات عملکردی مرکز توانبخشی شکل گرفت و بدین ترتیب با تعریف پهنه‌های اصلی طراحی در حوزه پزشکی، هنر درمانی، ورزش و تفریح درمانی، طبیعت درمانی (در قالب طراحی باغ شفابخش، طراحی منظر شفابخش) برنامه‌ریزی فضایی شد.

نصوحی افزود: یافته تحقیق حاضر، پس از انتخاب آلترناتیو بهینه در قالب یک طرح معمارانه با استفاده از خطوط نرم و منحنی که بیانگر سهولت حرکتی و واجد تأثیرات مثبت روان شناسانه است حاصل شده و طبیعت نیز در این جریان فضایی نقش شفابخشی خود را ایفا می‌کند.

کد خبر 457108

كد محتوا:5785