مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی همواره یکی از همکاران شهرداری در بخش‌های پژوهشی بوده است به طوری که تاکنون ۴۰ پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مورد حمایت شهرداری اصفهان قرار گرفته به این ترتیب که از ۲۷ مورد آنها حمایت مالی و ۱۰ مورد حمایت معنوی در حد ارائه اطلاعات شده است.

مرتضی نصوحی اظهار کرد: اتاق فکر ارتباطات و روابط عمومی از دیگر پروژه‌هایی است که بین شهرداری اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی از سال گذشته تاکنون انجام شده است و دو پروژه دیگر در مقیاس کوچک نیز با این نهاد علمی داشتیم.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: فرایند حمایت از دانشگاه‌ها بر محور پایان‌نامه‌ها از سوی شهرداری آغاز شده است و امیدواریم دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این زمینه اقدام جدی و حضوری فعالانه داشته باشد.

وی تاکید کرد: تمام فراخوان‌های پژوهشی شهرداری به صورت شفاف برای همه دانشگاه‌های استان و اساتید ارسال می‌شود، در مقابل این انتظار را داریم که دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان نیز دانشجویان فعال، جدی، مصم و علمی خود را به سمت شهرداری اصفهان سوق دهد.

نصوحی خاطرنشان کرد: مشارکت بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با بخش پژوهشی شهرداری اصفهان باید بیشتر شود و در این زمینه دیدگاه دانشگاه و اساتید نسبت به شهرداری تغییر و اصلاح تا سهم مشارکت اساتید و دانشجویان در زمینه پروپزال پژوهشی بیشتر شود.

كد محتوا:7019