شنبه های خلاق

درصد پيشرفت پروژه: 
15%

 

 

       
رديف پوستر موضوع برنامه تاريخ
1 1.jpg

  چالش اول :

 

 

  ایده‌هایی در خصوص مواجهه مدیریت شهری با وضعیت کرونایی
99/1/30
2 2.jpg

  چالش دوم :

 

 

  کرونا و راه‌های پیش رو
99/2/13
3 3.jpg

  چالش سوم :

 

 

  کرونا و آموزش آنلاين
99/2/27
4 4.jpg

  چالش چهارم :

 

 

  کرونا و دوركاری
99/3/10
5 5.jpg

  چالش پنجم :

 

 

  طرح دسترنج (برندينگ و فروش خلاقانه محصولات و خدمات مناطق مهاجر فرست)
99/3/24
6 6.jpg

  چالش ششم :

 

 

  طرح دسترنج 2 (برندينگ و فروش خلاقانه محصولات و خدمات مناطق مهاجر فرست)
99/4/7
7 7.jpg

  چالش هفتم :

 

 

  اصفهان 1405 بر محور توسعه گردشگری
99/4/21
8 8.jpg

  چالش هشتم :

 

 

  اصفهان ۱۴۰۵ بر محور توسعه گردشگر
99/5/4
9 9.jpg

  چالش نهم :

 

 

  چشم انداز شهر اصفهان
99/5/25
10 10.jpg

  چالش دهم :

 

 

  توسعه هم پیمایی
99/9/1
11 11.jpg

  چالش یازدهم :

 

 

  کاهش آلودگی هوا و محیط زیست
99/10/13
12 12.jpg

  چالش دوازدهم :

 

 

  خلاقیت کودکان ها و پارک ها در بوستان
99/11/18
13 13.jpg

  چالش سيزدهم :

 

 

  مديريت بهينه آبياري و نگهداري فضاي سبز
99/12/16
 
كد محتوا:4924