یک دانش آموخته برنامه‌ریزی شهری گفت: اگر شهردار منتخب اصفهان بخواهد بر اساس اولویت نیازها و مشکلات شهروندان و چشم‌انداز شهر حرکت کند، می‌تواند با استفاده از سند حاضر و آماده‌ای به عنوان «مرحله نخست برنامه جامع شهر اصفهان» فعالیت خود را آغاز کند.

احسان مالکی‌پور در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در مرحله نخست برنامه جامع شهر اصفهان که با مشارکت بیش از شش هزار نفر از شهروندان و نمایندگان بخش‌های عمومی و خصوصی و جامعه مدنی و تعداد قابل توجهی از اساتید و متخصصان تدوین شد، اولویت‌ها و موضوعات کلیدی شهر مشخص شده و بر اساس آن چشم‌انداز شهر تدوین شد.

وی افزود: ویژگی دیگر مرحله نخست برنامه جامع شهر این است که موضوعات و ابعاد مختلف شهر در دستور کار قرار گرفته و اولویت بندی جامعی در شش حوزه اقتصاد، محیط زیست، اجتماع و فرهنگ، کالبد، زیرساخت و حکمروایی و ۲۳ زیر موضوع ذیل شش موضوع اصلی انجام شده و هیچ چیزی از قلم نیفتاده است.

این دانش آموخته برنامه‌ریزی شهری ادامه داد: موضوعات مهم و بنیادین بر اساس ترکیب نظر مردم و نخبگان، حکمرانی، اقتصاد و محیط زیست اعلام شده است.

وی ادامه داد: برخی موارد همچون حمل و نقل و زیباسازی شهر که گمان می‌شود برای مردم حائز اهمیت باشد، از نظر آنها اولویت میانه دارد.

مالکی‌پور تاکید کرد: اگر شهردار اصفهان بخواهد به اولویت‌بندی‌های انجام شده در برنامه جامع پایبند باشد، باید شهرداری را از مأموریت و وظایف معمول به سمت مشکلات اصلی شهر هدایت کند.

وی تصریح کرد: وقتی سخن از حکمرانی، اقتصاد و محیط زیست می‌شود، بی‌شک مبحث بسیار کلان است و ذیل این موارد موضوعات مهم دیگر همچون مشارکت و شفافیت در حوزه حکمروایی، هوا و آب در حوزه محیط زیست و اشتغال در حوزه اقتصاد اولویت‌بندی شده است.

این دانش آموخته برنامه‌ریزی شهری گفت: چشم‌انداز اصفهان ۱۴۱۰ که به عنوان عصاره مرحله اول برنامه جامع به تصویب شورای شهر رسیده است، بهترین چراغ راهنما برای هدایت شهر است و شهرداری باید تمام تلاش خود را برای تحقق آن به کار گیرد.

كد محتوا:6945