مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تصفیه شیرابه زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده از گیاه وتیور به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت خدمات شهری توسط «رضا بخشوده» دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: هدف اصلی پژوهش تصفیه شیرابه زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده از گیاه وتیور، تصفیه آلودگی‌های مواد آلی، ترکیبات نیتراته از شیرابه زباله کارخانه کمپوست اصفهان به وسیله تالاب مصنوعی است.

وی با تاکید بر اینکه این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و روی تالاب مصنوعی افقی با جریان زیر سطحی انجام شد، افزود: در این سیستم که بستر آن را شن و ماسه تشکیل داده بود و گیاه وتیور در آن کاشته شده بود، شدت جریان و زمان ماند به ترتیب برابر ۱۰ لیتر بر روز و پنج روز در نظر گرفته شد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه مدت زمان انجام آزمایش‌ها روی تالاب مصنوعی افقی ۶۰ روز است، گفت: شیرابه استفاده شده در این پژوهش، شیرابه تازه کارخانه کمپوست اصفهان است.

وی ادامه داد: روزانه مقدار یک‌هزار تن زباله وارد سایت کارخانه شده و با انجام فرآیندهای حمل و نقل و پردازش برای تهیه کمپوست، ۱.۲ لیتر شیرابه در ثانیه (معادل ۴۰ هزار لیتر شیرابه در روز) به‌طور متوسط تولید می‌شود.

نصوحی با بیان اینکه راندمان سیستم‌ها به وسیله اندازه‌گیری مواد آلی و مواد غیرآلی ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: با توجه به نتایج به دست آمده و غلظت بسیار بالای آلاینده‌های موجود در شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان، با سیستم تالاب مصنوعی افقی، می‌توان مقدار قابل توجهی از این آلاینده‌ها را حذف کرد.

کد خبر 453975

كد محتوا:5788