مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: خط پرش اتوبوس در چهار نقطه خیابان امام خمینی(ره) از جمله چهارراه شریف، لیمجیر، چهارراه امام رضا(ع) و بهارستان ایجاد و تکمیل شده است.

حمید اشرفی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: هدف از ایجاد خط پرش در خیابان امام خمینی (ره) افزایش سرعت ناوگان حمل و نقل عمومی و جلب رضایتمندی شهروندان است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد خط پرش اتوبوس در خیابان امام خمینی (ره) حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: برای اجرای این پروژه در مجموع دو هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت و ۵۰۰ مترمربع پیاده رو سازی انجام شده است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای افزایش سرعت حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس‌ها در خیابان امام خمینی (ره)، حدود ۱۵۰ متر قبل از تقاطع خیابان شریف، اتوبوس‌ها به سمت زیر پل و سپس به تقاطعی که چراغ راهنمایی و رانندگی آن ابتدا برای اتوبوس و با فاصله اندکی برای سایر خودروها سبز می‌شود، می‌رسند.

كد محتوا:6902