مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحلیل مناطق شهری اصفهان بر اساس شاخص‌های شهر زیست‌پذیر (مورد مطالعه مناطق یک، سه، پنج و شش شهرداری) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت خدمات شهری توسط «نیلوفر دادخواه» دانشجوی دانشگاه پیام نور اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهر زیست‌پذیر و مفهوم زیست‌پذیری یکی از عرصه‌های نو و زمینه‌های جدید مورد مطالعه مطالعات شهری و برنامه‌ریزی شهری بوده است که امروزه از جهات گوناگون مورد توجه کشورها قرار گرفته است و با هدف حل مشکلات شهری، بهبود وضعیت زندگی در شهرها، ارتقای کیفیت شهر و پیشبرد شهر به‌سوی مطلوب‌تر شدن، مطرح شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بهره‌برداری از توان‌ها و قابلیت‌ها در هر منطقه می‌تواند زمینه‌های پویا و فعال برای زیست‌پذیری آن منطقه را فراهم کند، تحلیل توان‌ها و قابلیت‌ها به‌گونه‌ای جغرافیایی ضرورتی ویژه خواهد داشت.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه با بررسی و تحلیل امکانات زیست‌پذیری موجود در سطح مناطق یک، سه، پنج و شش شهر اصفهان می‌توان به کمبودها و تراکم‌های بی‌رویه شهری دست‌ یافت، ادامه داد: در بررسی‌ها می‌توان پی‌برد که هر یک از این مناطق شهری با داشتن توان‌های خاص چقدر می‌توانند در تبدیل‌ شدن به یک منطقه زیست‌پذیر نقش بارزی داشته باشند و اینکه از نظر برخورداری از امکانات و تسهیلات در چه سطحی قرار دارند؛ در نتیجه شناخت نقاط قوت و ضعف، توان‌ها و کمبودهای آن‌ها ضروری است.

وی گفت: جهت بررسی وضعیت زیست‌پذیری و مشکلات مربوط به آن در ایجاد عدم تعادل منطقه‌ای، چهار منطقه شهری متناظر هم در شمال و جنوب اصفهان (یک، سه، پنج و شش) مورد مطالعه قرار گرفت، افزود: داده‌های مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده‌های موجود و نیز توزیع پرسشنامه‌های محقق ساخته با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری به دست آمد و پس از بررسی اعتبار و پایایی، شاخص‌های نهایی پژوهش استفاده شد.

نصوحی تاکید کرد: نتایج پژوهش نشان می‌دهد به لحاظ زیست‌پذیری، مناطق سه و شش بالاترین رتبه را به دست آورده‌اند؛ به‌ عبارت‌ دیگر، در بین مناطق مورد مطالعه شهر اصفهان، مناطق سه و شش از لحاظ داشتن استاندارهای زندگی، کیفیت بهتر و مطلوب‌تری دارند و در مقابل، مناطق یک و پنج از این لحاظ در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

وی با بیان اینکه نتایج آزمون‌های آماری نشان‌دهنده رابطه مستقیم و قوی بین زیست پذیری و سطح رضایت‌مندی شهروندان است، افزود: با بهبود زیست‌پذیری، میزان رضایت شهروندان نیز افزایش می‌یابد؛ درنهایت و به‌طورکلی می‌توان گفت که، حدود ۶۶ درصد میزان رضایت‌مندی شهروندان، توسط شاخص‌های شهر زیست‌پذیر (کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی) تبیین شده است.

کد خبر 450474

 

كد محتوا:5796