رئیس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: برگزاری مدارس صنایع دستی به افراد کمک می‌کند که استعداد خود را در زمینه‌های مختلف صنایع دستی بشناسند و همه هدف ما این است که استعدادهای موجود را در زمینه‌های مختلف بشناسیم.

علیرضا رفیعی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا در خصوص مدرسه تابستانی صنایع دستی اصفهان اظهار کرد: هر فصل اداره خلاقیت و نوآوری به تناسب مراجعه کنندگانی که در زمینه صنایع دستی دارد؛ در جهت ترویج و آموزش آن کلاس‌هایی را برگزار می‌کند.

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ادامه داد: مدرسه تابستانه نیز به همین دلیل برای نوجوانان در زمینه صنایع دستی برگزار می‌شود و با توجه به اینکه اصفهان در شبکه خلاق صنایع دستی در یونسکو قرار دارد تلاش شده که کلاس‌ها در راستای صنایع دستی خلاق هدف گذاری شود.

وی با بیان اینکه کلاس ها را در مقاطع مختلف سنی برگزار کرده ایم، گفت: این کلاس‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند که استعداد خود را در زمینه‌های مختلف صنایع دستی بشناسند و همه هدف ما این است که استعدادهای موجود را در زمینه‌های مختلف بشناسیم.

رفیعی با اشاره به اینکه هدف ما در سال جاری پرداختن به طبقه خلاق است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از طبقه خلاق هنرمندان صنایع دستی هستند ایجاد انگیزه می‌تواند باعث تولید و گسترش طبقه خلاق باشد و در این زمینه برنامه‌های مختلفی نیز برگزار کردیم.

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مدرسه تابستانه صنایع دستی در رشته های قلم‌زنی، میناکاری، قلمکاری، سفالگری و کاشی هفت رنگ برگزار می شود و علاقه مندان می توانند از سن ۱۰ تا ۱۸ می توانند تا ۲۸ مرداد در سایت eventbox.ir ثبت نام کنند.

كد محتوا:5373