رئیس هماهنگی امور مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان گفت: این موضوع که نوجوانان خودشان را در تصمیم گیری های شهری سهیم دانسته اند مسئله بسیار مهمی است و ازطرف دیگر ایده های ارائه شده برخلاف سن کم آنها که نوجوان هستند بسیار جذاب بوده و از نظر من از سطح بالایی برخوردار هستند.

امیرحسین ستوده فر در گفت و گو با خبرنگار ايمنا در حاشیه ششمین برنامه ایده کاپ با محوریت نوجوانان اظهار کرد: ایده های مطرح شده در این برنامه بسیار جذاب و جالب بود چرا که از زاویۀ دید یک نوجوان به شهر نگاه شد و هم نگاه خلاقانه و مشارکتی در آن ها وجود داشت.

وی افزود: این موضوع که نوجوانان خودشان را در تصمیم گیری های شهری سهیم دانسته اند مسئله بسیار مهمی است و ازطرف دیگر ایده های ارائه شده برخلاف سن کم آنها که نوجوان هستند اما ایده هایی بسیار جذاب بوده و از نظر من از سطح بالایی برخوردار هستند.

رئیس هماهنگی امور مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان با بیان اینکه برگزاری برنامه هایی مانند ایده کاپ چندین اتفاق درکنار یکدیگر را رقم می زند، تصریح کرد: ایده کاپ ها موجب می شود که نگاه خلاقانه و افق ها و زاویه دیدهای بلند نوجوانان را بیشتر فرصت بروز پیدا کند.

ستوده فر ادامه داد: برگزاری ایده کاپ به نوعی بازشدن عرصه بیشتر حضور نوجوانان در جامعه است که بتوانند نگاه ها و خلاقیت های درونی خود را شکوفا کنند و از طرف دیگر هم مدیریت شهری بتواند از این رویداد استفاده کند.

ستوده فر خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش شد که ما در همه مناطق شهر اصفهان پاتوق های نوجوان را داشته باشیم که این ایده عملیاتی شده و به این ترتیب در هر منطقه ای یک فرهنگسرا به عنوان پاتوق اصلی نوجوان طراحی شده تا بتوانیم از همه ظرفیت های شهر و نه فقط خانه نوجوان استفاده کنیم یعنی حتی در مناطق حاشیه ای و محروم شهر نوجوان های سرشار از استعداد حضور دارند که دیده نمی شوند و با برگزاری پاتوق های نوجوان بتوانیم از همه آنها در فرایند ایده کاپ استفاده کنیم.

نوجوانان باید برای داشتن یک شهر خلاق تلاش کنند

همچنین اسما نکویی در حاشیه ششمین برنامه ایده کاپ با عنوان "نوجوان پویا شهر خلاق" به خبرنگار ايمنا گفت: روزی که پیشنهاد ایده کاپ ششم با محوریت نوجوانان ارائه شد هم نگران و هم خوشحال بودیم، نگرانی ما از این بابت بود که شاید هنوز بسیاری مسائل ازجمله عناوینی مانند شهر خلاق و شهر دوستدار کودک شهر، دوستدار سالمند و خیلی عناوینی که درخصوص اصفهان به مرور پایه گذاری می شود برای ذهن نوجوانان جا نیفتاده باشد همچنین نگران بودیم که شاید نوجوانان هنوز در مسائل مدیریت شهری اطلاعات کافی نداشته باشند تا بتوانند در حیطه ای ایده و خلاقیت ارائه کنند؛ ضمن اینکه نوجوان چه پسران و چه دختران به دلیل بلوغ حساسیت سنی خودشان را دارند و ازطرفی موضوع درس و امتحانات آنها برای انتخاب زمان مناسب به منظور برگزاری ایده کاپ نیز ازجمله دغدغه های ما بود. به ترتیب تنها فرصت را تابستان دیدیم که شاید یک موضوع جذاب می توانست بچه ها را به سمت ایده پردازی و خلاقیت بکشاند که برنامه ایده کاپ انتظار ما را تا حدودی برآورده کرد.

مدیر خانه نوجوان شهر اصفهان ادامه داد: وجه تمایز ایده کاپ ششم با برنامه قبلی در این بود که کارگاه های خلاقیت و ایده پردازی برای بچه ها برگزار شد که به آنها کمک کرد تا بتوانند تراوشات و بارش فکری خود را بازتر کنند و در این کارگاه ها بچه ها را به این سمت سوق دادیم که برای اینکه بتوانید شهر خلاق و پویایی برای آینده داشته باشید خودتان باید این آینده را رقم بزنید نه مدیریت شهری، و باید روحیه مطالبه گری و بحث مشارکت اجتماعی خود را تقویت کنید.

نکویی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ ایده در برنامه ایده کاپ شرکت داشت که درنهایت ۱۴ ایده برای ارائه نهایی در ششمین برنامه ایده کاپ انتخاب شد، تصریح کرد: مشارکت پذیری دختران در این طرح بیشتر از پسران بود و درواقع بالای ۹۰ درصد از شرکت کندگان را دختران تشکیل دادند.

وی نقطه قوت برنامه ایده کاپ را به روز بودن دانست و افزود: نوجوانان که در این برنامه حضور دارند اهل مطالعه و کنکاش و پژوهش هستند و حداقل به وسیله همان گوشی هایی که در دست دارند و با جستجوهای اینترنتی خود خیلی بیشتر از ما به روز بوده و از بیرون به مسائل شهری نگاه می کنند که این موضوع می تواند از نقاط قوت ایده کاپ باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما در خانه نوجوان به عنوان یکی از مراکز فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان این نوجوانان را رها نکرده ایم و با اجرای طرح "به وقت نوجوانی" و ایجاد پاتوقی برای نوجوانان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان به  دنبال استعدادپروری و ایده پردازی نوجوانان هستیم که از ابتدای تابستان سال جاری شروع شده و نتایج مثبتی داشته است.

گفتنی است؛ ایده های نوجوانان برای شهر در ششمین برنامه "ایده کاپ" به میزبانی مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناروی های نوین و با همکاری خانه نوجوان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان روز چهارشنبه دوم مرداد در کتابخانه مرکزی شنیده و ارزیابی شد.

كد محتوا:5374