رئیس مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری ایده کاپ «چهارباغ زندگی» گفت: در این راستا ۳۳۴ ایده به دبیرخانه مرکز خلاقیت ارسال شد که ۱۷۴ مورد آن مربوط به چهارباغ بوده است

محسن معصومی اظهار کرد: برگزاری برنامه ایده‌کاپ «چهارباغ زندگی» به درخواست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان و میز فرهنگ با محوریت مرکز خلاقیت برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه تا بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ (آخرین مهلت ارسال آثار) ۳۳۴ ایده به دبیرخانه ارسال شده است، افزود: از این آثار ۱۷۴ ایده مربوط به چهارباغ، ۳۰ ایده غیرمرتبط و ۱۳۰ ایده تکراری و ناقص بوده است.

رئیس مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه این ایده‌ها طی دو مرحله داوری خواهد شد، تصریح کرد: اواخر فروردین‌ماه مرحله نخست داوری انجام شد و آثار به صورت موضوعی تقسیم‌بندی و به کمیته نظام پیشنهادات معاونت‌های شهرداری ارسال شد تا کارآمدی و کاربردی و خلاقانه بودن ایده‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا پس از جمع‌بندی، ایده‌ها از سوی یک تیم پنج‌نفره متخصص از مرکز خلاقیت و شهرسازی و نماینده مدیریت چهارباغ بررسی می‌شود و در نهایت برترین ایده برای پیشبرد اهداف چهارباغ زندگی انتخاب خواهد شد.

معصومی با اشاره به محورهای ایده‌کاپ چهارباغ زندگی، گفت: چهارباغ و هویت فرهنگی، چهارباغ و هویت اقتصادی، چهارباغ و هویت گردشگری، ارتقا و بهبود کیفیت محیط و ویژگی‌های کالبدی چهارباغ از جمله این محورها است.

كد محتوا:7021