شهردار اهواز گفت: امیدوارم با ورود افراد متخصص و متعهد به شهر و مدیریت شهری، با همدلی اجزای حاکمیت مدیریت استان خوزستان و مدیریت شهری، ابعاد رشد و توسعه شهر، به گونه‌ای اجرا شود که مورد رضایت مردم باشد.

به گزارش ایمنا، رضا امینی اظهار کرد: متأسفانه به دلایل مختلف در اهواز، اجرای پروژه‌های عمرانی سرعت کافی و مطلوبی ندارد، بر اساس هماهنگی با اعضای شورای شهر و بازدید میدانی از مناطق مختلف، کاستی‌های متعددی مشاهده شد.

وی با بیان اینکه در گذشته شأن اهواز رعایت نشده است و شهر شرایط مطلوبی ندارد، افزود: امیدوارم با ورود افراد متخصص و متعهد به شهر و مدیریت شهری، با همدلی اجزای حاکمیت مدیریت استان خوزستان و مدیریت شهری و حمایت دیگر افراد، ابعاد رشد و توسعه شهر و برنامه‌ها به ویژه پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای اجرا شوند که مورد رضایت مردم باشد.

شهردار اهواز با اشاره به ارائه برنامه خود در خصوص پروژه‌های عمرانی به شورای شهر، خاطرنشان کرد: در این برنامه، چالش‌هایی که گریبان‌گیر شهر شده است از جمله بحث آب‌های سطحی که مسئله اساسی و فراگیر در سراسر کشور شده را سامان‌دهی خواهیم کرد تا با تأمین منابع مالی از طریق مشارکت بخش خصوصی و منابع دولتی که تاکنون به عنوان مطالبات شهرداری اهواز مغفول مانده است، این کار با سرعت و کیفیت انجام شود.

امینی تصریح کرد: پروژه‌های بزرگی مانند قطار شهری، تقاطع‌های غیر همسطح، میادین و ایستگاه‌های مختلف نیز پیش‌بینی شده است. پروژه‌هایی در خصوص سامان‌دهی حاشیه کارون و زیباسازی شهر که دچار خمودگی و نازیبایی شده است و مردم را آزار می‌دهد نیز در برنامه داریم.

وی با تاکید بر لزوم نظافت و پیراستگی شهر، افزود: با سرعت هر چه بیشتر با تیم کارشناسی این موارد را آغاز می‌کنیم و پیش می‌بریم تا رضایت‌مندی در مردم ایجاد شود.

منبع: ایسنا

كد محتوا:7002