نشست هم اندیشی مدیران معاونت برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان با نماینده مجلس در خصوص وضعیت صنایع دستی  و عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خلاق برگزار شد.

سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در این نشست اظهار کرد: حوزه فعالیت اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری در چند زمینه نظام پیشنهادات، دبیرخانه شهر خلاق و تولید محتوا با هدف ترویج نوآوری در شهر و شهرداری است.

وی افزود: در نظام پیشنهادات هدف ایجاد زمینه ایده‌پردازی در شهر و شهرداری است تا از این طریق بتوان مسیر دریافت و مدیریت ایده‌ها را برای جامعه هدف که نخبگان، طبقه خلاق و تمام کسانی که می‌توانند ایده‌ای برای فرایندهای شهری داشته باشند، هستند، تسهیل کرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: در این راستا بهبود فرهنگ سازمانی، ارتقای روحیه کاری در راستای ترویج نوآوری و خلاقیت سازمانی و ارتقای مزایای اقتصادی ایده‌ها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند در سامانه ثبت پیشنهادات شهروندی ایده خود را ثبت کنند که برای بررسی به داوری گذاشته می‌شود؛ کارکنان نیز می‌توانند از طریق سامانه دیگری ایده‌های خود را مطرح کنند.

ابراهیمی گفت: در کنار سمینارهای آموزشی برای ارتقای پرسنل، رویداد ایده‌ بذر در مناطق برگزار می‌شود تا کارکنان در انتقال بهتر ایده به مدیریت شهری کمک کنند؛ به‌طور مثال در منطقه یک ۲۰۳ ایده ثبت شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیشتر از طریق ایده‌کاپ‌ها، گام‌های موثری در حوزه پسماند، گردشگری، فرهنگ شهروندی و صرفه‌جویی در مصرف آب برداشته شده است.

كد محتوا:7015