شهردار تهران درباره برخود با پیمانکارانی که حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند، گفت: از بخش خدمتگزار در شهرداری حمایت ویژه ای خواهیم کرد و مسیر در معاونت مالی و اقتصادی در حال تمهید است و نوع پرداخت‌ها و نوع شرایط را به گونه‌ای تدوین خواهند کرد که دیگر محل سوء استفاده وجود نداشته باشد.

به گزارش ايمنا ، علیرضا زاکانی درباره جزئیات ایجاد قرارگاه اجتماعی در تهران اظهار کرد: این موضوع را دنبال می‌کنیم و در حقیقت این موضوع اعمالی است و اعلامی نیست. قرارگاه اجتماعی از هفته دیگر راه اندازی می‌شود و پس از آغاز به کار طی جلسه‌ای درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که حضور زنان در این قرارگاه چگونه خواهد بود، خاطرنشان کرد: حضور زنان در قرارگاه اجتماعی جدی و فوق العاده است.

شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره پرداخت حقوق کارگران که با نبود هماهنگی و کوتاهی‌هایی از سوی پیمانکاران همراه است و سیاست‌های دوره جدید مدیریت شهری در این زمینه اضافه کرد: اصل برای ما رعایت عدالت، عمل به قانون و انجام وظیفه در خصوص کسانی است که حقوق می‌گیرند و از زحمت‌کشان در شهرداری هستند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت کارگران نیز نه تنها از این بخش مجزا نیستند، بلکه تاکید ویژه‌ای در مورد این قشر داریم. حل این مساله در مسیر خود در حال طی شدن است و رسیدگی به آن در معاونت برنامه ریزی و معاونت منابع انسانی دنبال می‌شود و مطمئناً انگیزه بالایی داریم که از بخش خدمتگزار خود در شهرداری حمایت ویژه‌ای داشته باشیم.

زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا برخورد جدی‌تری با پیمانکارانی که حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند، خواهید داشت یا خیر نیز گفت: مسیر در معاونت مالی و اقتصادی در حال تمهید است و نوع پرداخت‌ها و نوع شرایط را به گونه‌ای تدوین خواهند کرد که دیگر محل سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

منبع: ایلنا

كد محتوا:6919