مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل همگانی (محور جنوب زاینده‌رود) به عنوان پروژه پژوهشی مساله محور حوزه بهره‌بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک توسط «فرزانه ساعدی» دانشجوی دانشگاه اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: از دیرباز مسئله حرکت، جا به جایی و انتقال کالا و خدمات برای انسان‌ها حائز اهمیت بوده است؛ آنچه دنیای امروز با آن رو به رو است، شبکه‌های عظیم و پیچیده حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی, بین‌المللی، برون‌شهری و درون‌شهری است.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل درون‌شهری یک شاهرگ ارتباطی مابین مردم و اجتماع است که نه تنها در تمام شئون زندگی انسان‌ها مؤثر است بلکه در ارتباط دائمی با آن‌ها است، تصریح کرد: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان مشارکت شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل در جنوب اصفهان است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی علمی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است.

وی با بیان اینکه متغیرهای تحقیق از نظر روایی و پایایی در سطح قابل قبولی ارزیابی شد، گفت: حجم نمونه ۳۸۳ نفر در نظر گرفته شد و پرسش‌نامه‌ها بین شهروندان مناطق پنج، شش و ۱۳ شهرداری اصفهان توزیع شد و پس از گردآوری پرسش‌نامه‌ها، داده‌های موردنظر تجزیه و تحلیل شدند.

نصوحی اظهار کرد: نتایج نشان می‌دهد فرضیه نقش مشارکت شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل همگانی در بهبود ترافیک و همچنین رابطه بین استفاده مردم از خودروی شخصی و کیفیت و کند بودن حرکت وسایل نقلیه عمومی مورد تأیید است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان افزود: تحلیل واریانس تفاوت کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در مناطق سه‌گانه جنوب اصفهان نشان‌دهنده تفاوت معنادار کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در این مناطق است و این اختلاف مربوط به منطقه پنج با مناطق شش و ۱۳ است.

وی با بیان اینکه کیفیت خدمات در منطقه پنج نسبت به مناطق شش و ۱۳ کمتر است، گفت: طبق یافته‌های پژوهش فرضیه رابطه بین ترافیک و رفتارهای ترافیکی در مناطق سه‌گانه جنوب اصفهان رد می‌شود.

نصوحی ادامه داد: این نتیجه در مورد فرضیه ششم که به سنجش مشارکت شهروندان در مناطق سه‌گانه جنوب اصفهان می‌پردازد نیز صادق است و طبق یافته‌های میدانی پژوهش این فرضیه رد می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به یافته‌های فوق و به منظور بهبود وضعیت ترافیک و افزایش مشارکت شهروندان در استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، راه‌کارهایی همچون تغییر فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه شخصی، طرح ایجاد خطوط ویژه اتوبوس ارائه می‌شود.

کد خبر 452703

كد محتوا:5793