مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی طول عمرمفید پل‌های شهری از لحاظ بار مازاد ترافیکی و راهکار بهینه حفظ عملکرد شبکه حمل ‌و نقل (مطالعه پل فلزی اصفهان) به عنوان پروژه پژوهشی حوزه بهره‌بردار معاونت عمران شهری توسط صالحه بیرژندی دانشجوی دانشگاه صنعتی مورد پژوهش قرار گرفت.

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پل‌های شهری از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین زیر ساخت‌های حمل و نقل شهری هستند که نقش بسزایی در عملکرد آن‌ها دارند.

وی با بیان اینکه شبکه حمل و نقل شهر اصفهان پل‌های زیادی را در خود جای داده است که نقش مهمی در این شبکه ایفا می‌کند، تصریح کرد: یکی از پل‌های مهم شهر اصفهان، پل فلزی است که از سال ۱۳۳۸ تا به حال مورد بهره‌برداری بوده است؛ این پل با ساختار منحصر به فرد خود نقش مهمی در انتقال جریان ترافیک از شمال شهر به جنوب آن و بالعکس دارد و در مسیر تردد وسایل نقلیه سنگینی است که در سفر خود از شهر اصفهان می‌گذرند این پل نقش ویژه‌ای دارد.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: به همین جهت در سال‌های اخیر توجه مسئولان به بررسی وضعیت این پل جلب شده است.

وی با بیان اینکه در این پژوهش ابتدا سابقه ترافیکی این پل مطالعه می‌شود و شبکه حمل و نقل شهر اصفهان، اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده از آن و مدل سازه‌ای پل مورد مطالعه جمع‌آوری می‌شوند، سپس با استفاده از مدل سازه‌ای پل وضعیت خستگی آن ارزیابی می‌شود، گفت: در مرحله بعد ضمن تعیین محدوده تأثیر این پل با تغییر ۱۰ درصدی ترافیک اوج صبح در سال ۹۳ سناریوهای مناسب و شاخص‌های ارزیابی اجرای این سناریوها تعریف می‌شود.

نصوحی اظهار کرد: این شاخص‌ها در سه دسته بر اساس نوع پرداخت کننده تقسیم‌بندی شده است که این دسته‌ها و شاخص‌های مرتبط با آن‌ها شامل استفاده کنندگان (زمان سفر، هزینه سوخت، هزینه عملکردی وسایل نقلیه)، عموم مردم (هزینه ناشی از تصادفات، آلودگی هوا و آلودگی صوتی)، گرداننده (هزینه تعمیر و نگهداری، ساخت، خدمات ترافیکی و تسهیلات) است.

وی گفت: در مرحله بعد ضمن ارائه نتایج تخصیص ترافیک در این سناریوها، شاخص‌های معرفی شده محاسبه شده و بعد تمامی مقادیر شاخص‌ها به مقادیر ریالی معادل تبدیل شده و از دیدگاه سه گروه پرداخت کننده هزینه‌ها با هم مقایسه می‌شوند.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: بر این اساس افزایش عرضه باعث کاهش هزینه زمان سفر استفاده‌کنندگان می‌شود، اما از طرف دیگر با توجه به افزایش کیلومتر پیموده شده که ناشی از افزایش عرضه است، در این سناریوها هزینه سوخت، عملکرد خودرو و تصادفات افزایش می‌یابد و در مجموع باعث می‌شود این سناریوها از منظر استفاده‌کنندگان هزینه بیشتری نسبت به سناریوهای مدیریت تقاضا داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر هزینه‌های تحمیل شده به عموم مردم رفتار متفاوتی دارد؛ در این نوع هزینه‌ها، سناریوهای افزایش عرضه هزینه تحمیل شده کمتری نسبت به اغلب سناریوهای مدیریت تقاضا دارند و اجرای هر یک از سناریوها وضعیت بهتری نسبت به شرایط فعلی ایجاد می‌کند.

نصوحی گفت: از این منظر، هزینه ناشی از آلودگی هوا و تصادفات با اجرای سناریوهای افزایش عرضه کاهش و هزینه ناشی از آلودگی صوتی به علت افزایش کیلومتر پیموده شده بیشتر افزایش می‌یابد.

وی افزود: واضح است که هزینه‌های تحمیل شده به گرداننده در سناریوهای مدیریت تقاضا به نسبت افزایش عرضه کمتر خواهد بود و این مسئله باعث خواهد شد سناریوهای افزایش عرضه در رتبه‌های پایین‌تری قرار بگیرند.

کد خبر 455530

كد محتوا:5787