معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران درباره برنامه‌های آینده این معاونت در حوزه مراکز نگهداری افراد بی‌خانمان گفت: در دوره جدید باید چهار گرمخانه جنرال را که از گذشته طرح‌ریزی شده است، احداث کنیم.

به گزارش ايمنا ، محمدامین توکلی‌زاده امروز در جریان بازدید از گرمخانه خاوران با همراهی سیدمالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری و جمعی از مدیران شهری، اظهار کرد: مراکزی که اکنون به عنوان مراکز نگهداری مورد استفاده قرار می‌گیرند، در شأن شهروندان جمهوری اسلامی نیست و باید بهبود یابند اما این منافی زحماتی که همکاران ما در سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در دوره قبل کشیده‌اند، نخواهد بود.

وی در ادامه درباره برنامه‌های آینده معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این حوزه خاطرنشان کرد: ما باید در دوره جدید چهار گرمخانه جنرال را که از گذشته طرح‌ریزی شده است با پیگیری از شورای شهر، احداث کنیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران درباره نگه‌داشت یا بازسازی گرمخانه خاوران تاکید کرد: این تصمیمی است که باید در روزهای آینده و با توجه به مشاهداتی که امروز از گرمخانه خاوران داشته‌ایم، برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.

در این بازدید مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، مشکلاتی که برای رسیدگی و ارائه خدمات به مددجویان در بخش‌های بهداشتی و درمانی، مددکاری و باز توانی (در مراکز بهاران)، تأمین هزینه نگهداری وجود دارد را با معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در میان گذاشت.

منبع: ایرنا

كد محتوا:6906