مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از ابلاغ نظام فنی و اجرایی «امکان سنجی، طراحی، نصب، راه اندازی و نظارت بر بهره برداری تجهیزات و سامانه های انرژی های تجدیدپذیر در شهرداری تهران" توسط معاونت خدمات شهری و محیط زیست به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش ايمنا ، شینا انصاری با اشاره به اینکه انرژی‌های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی به عنوان مهمترین و در دسترس ترین منابع انرژی با قابلیت بهره‌برداری بالا سال‌هاست که در دنیا و کشورهای منطقه مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: با توجه به اقدامات و تجربیات گذشته، رویکرد مدیریت انرژی در کشور نیز بر اساس استفاده از این نوع منبع انرژی برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: شهرداری‌ها به عنوان مهمترین ارگان مدیریت شهری با توسعه و ترویج فناوری‌های انرژی‌های تجدید پذیر در شهرها، علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌های ترویج اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه، منجر به بهبود وضعیت مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی و مدیریت هزینه‌ها شده‌اند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار با توجه به شرح وظایف و رسالت خود و در راستای اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و قوانین فرادست از سالیان پیش اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های متعدد در این زمینه کرده است، خاطرنشان کرد: گستردگی فعالیت‌های شهرداری و تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر و مجری در آن باعث بروز موانع و چالش‌هایی در استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر شده است.

انصاری افزود: لذا تدوین سندی به منظور ایجاد وحدت رویه در زمینه تعریف، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدید پذیر توسط اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با مشارکت اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری جهت تسهیل در امر کنترل و نظارت بر فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی شرکت‌های مشاور و پیمانکار در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: نظام فنی و اجرایی "امکان‌سنجی، طراحی، نصب، راه‌اندازی و نظارت بر بهره‌برداری تجهیزات و سامانه‌های انرژی‌های تجدید پذیر در شهرداری تهران" با هدف استقرار نظامی یکپارچه برای پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌ها در چهارچوب استانداردها، معیارهای فنی، ضوابط و مقررات، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها که ضمن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌ها با رویکردی نتیجه گرا، دارای قابلیت پیگیری و ارزیابی نیز است، تدوین و ابلاغ شد و کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران ضمن هماهنگی و همکاری با اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، مکلف به رعایت کلیه مفاد این نظام نامه هستند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هدف از تدوین این نظام‌نامه را علاوه بر اجرای صحیح پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر، جلوگیری از بروز خطاهای فنی و نظارتی مرتبط با این موضوع و ایجاد رویه یکسان و نظام مند در فرایند اجرا دانست و تاکید کرد: ارتقای کیفیت طرح‌ها از دوره پدیدآوری تا پایان دوره بهره‌برداری، مدیریت هزینه و بهینه‌سازی اقتصادی طرح‌ها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق کنترل و برنامه‌ریزی، مدیریت زمان در فرآیند طراحی و اجرای طرح‌ها و هماهنگ‌سازی، تعیین نقش‌ها و وظایف نهادهای دست اندر کار، آسان‌سازی و شفاف‌سازی مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های مطالعاتی، فنی، حقوقی و مهندسی را ازجمله مهمترین اهداف نظامنامه مذکور است.

منبع: ایسنا

كد محتوا:6858