رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: در طرح سم‌پاشی درختان سطح شهر از سموم نسبتا کم‌خطر برای انسان و محیط‌ زیست استفاده می‌شود.

به گزارش ایمنا، پیمان بضاعتی پور در خصوص اجرای عملیات سم‌پاشی درختان اظهار کرد: عوامل متعددی مثل تغییر فصل و وجود گرد و غبار در رشد آفات فضای سبز نقش دارند که در صورت عدم پیشگیری و مقابله در نهایت منجر به آسیب رساندن به درختان می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس و با مشارکت اداره امور حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق، عملیات سم‌پاشی درختان در تمامی مناطق ده‌گانه آغاز شده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج خاطرنشان کرد: هم‌زمان با سم‌پاشی، محلول‌پاشی با کودهای کامل به منظور تقویت درختان سطح شهر نیز انجام می‌گیرد.

بضاعتی پور تاکید کرد: سموم مورد استفاده در طرح سم‌پاشی درختان سطح شهر از انواع نسبتاً کم‌خطر برای انسان و محیط‌زیست انتخاب شده است.

وی درختان کهن‌سال کرج را نشان سابقه و هویت این شهر دانست و گفت: درختان هدف در طرح سم‌پاشی شامل اقاقیا، صنوبر و تبریزی است.

منبع: ایسنا

كد محتوا:6948