• 1400-01-11 10:36
  • كد محتوا:6088
وکتور

چهل وکتور از خط آسمان شهر اصفهان

 

 

ثبت‌ نام و ارسال آثار:

 

https://survey.porsline.ir/s/P869zfo/

و يا

http://www.eventbox.ir/isfahanskyline

 

چهل وکتور از خط آسمان شهر اصفهان

 

کجا آسمان به پایان می رسد؟

انگشت اشاره‌ی ما رو به بالاست به یقین!

                                                                                  (حسین پناهی)

 

وکتور خط افق شهر

«وکتور خط افق شهر» در ظاهر امر، تصویری سیاه سفید، یا بهتر بگوییم دو رنگ از ساختمان‌های[1] یک شهر است. ساختمانهایی در وکتور[2] ترسیم می‌شوند که بتوان آن‌ها را با چنین روشی ترسیم کرد یا بهتر بگوییم ساختمان‌هایی که، اگر با این روش ترسیم شوند قابل شناسایی خواهند بود پس ما هنگام ترسیم وکتور به سراغ ساختمان‌هایی می‌رویم که خودشان می‌توانند نماد یک شهر باشند و به بیان صریح‌تر «وکتور خط افق شهر» تصویری از جمع ساختمان‌های نمادین یک شهر است. تصویری که به محض رویت آن، می‌توان تشخیص داد این وکتور متعلق به کدام شهر است. اما شاید این همه ماجرا نباشد، «وکتور خط افق شهر» نحوه مواجهه ما با آسمان شهر است. اما موضوع وکتور خط افق شهر نه ساختمان‌هایش، که آسمانش است! با تاکید بر خطی که آسمان یک شهر از زمینش جدا می‌کند، یعنی دقیقا از جایی که آسمان یک شهر شروع می‌شود...[3]

 

کارکرد وکتور خط افق شهر

ما با ترسیم یا ساخت خط افق یک شهر، هویت بصری آن شهر را در ذهن انسان‌ها تقویت می‌کنیم، برای آن‌ها تصویری از یک شهر می‌سازیم، تصویری که کمک خوبی برای برندینگ یک شهر به عنوان یک مقصد گردشگری خواهد بود.

 

وکتور خط افق شهر اصفهان

 

اصفهان به عنوان یک مقصد گردشگری و دارای ساختمان‌های شاخص بسیار، وکتوری که بتواند به عنوان تجمیع نمادهای آن باشد را ندارد. از آنجایی که وکتور اثری یکتا و بی‌مانند نیست و نخواهد بود و هر هنرمند بسته به سلیقه، نگاه و تخصصش با وکتور به نحوی منحصر بفرد برخورد می‌کند و تعدد وکتور برای یک شهر به نشان داده شدن زوایای آن کمک خواهد کرد. سفارش کار به یک هنرمند برای خلق یک اثر محروم نمودن یک شهر از داشتن همه نگاه‌ها به سوی آن خواهد بود.

رویداد 40 وکتور برای خط افق شهر اصفهان در همین نقطه متولد شد...